Nieuwjaarsbijeenkomst gemeentepersoneel in Theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2012 | Gewijzigd op: 11-01-2012
In de namiddag van de 2e januari 2012 werd het personeel van de gemeente onder meer toegesproken door de gemeentesecretaris Irma Woestenberg. Voor de burgers - en uiteraard voor de organisatie - kwam de secretaris met het nieuwtje dat er een [bestuurlijke opzet van een] gemeentelijk kontaktcentrum komt, waar alle vragen binnenkomen, of ze nu fysiek, per brief of mail of hoe dan ook bij de gemeente aankomen. 'De bedoeling is om 80% van alle vragen snel te kunnen beantwoorden.'

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar 2012 kwamen 800 personeelsleden van de gemeente in TheateradParade bijeen.

foto's © paul kriele, 2 januari 2012.
Vanaf 2004 gemeentesecretaris dr. Irma Woestenberg. Zij kwam  op de nieuwjaarsbijeenkomst van het personeel met enkele nieuwe zaken,die binnen de organisatie [gaan] spelen.

De zaal van het Theater aan de Parade was goed gevuld met naar schatting 800 personen van de vijf sectoren: Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken [CWS], Stadsontwikkeling [SO], Stadsbedrijven[SB], Financiën, Informatie en Belastingen [FIB] en Burgerzaken [BZ].
-SO
Van Stadsontwikkeling kondigde zij aan dat die 'regionaal gaat' als voorbereiding op een regionale gemeentelijke samenwerking met als specialiteit de vermindering van de criminaliteit.
-CWS
Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken krijgt nog het meeste te veranderen., met name door de omslag in de AWBZ. 'En,' sprak Woestenberg: 'Vandaag begint het Maatschappelijk Vast Goed. 'Heel veel succes ermee.' Maar aan de reactie van de zaal te horen moest Woestenberg dat 'succes ermee' nog eens herhalen... .
-FIB
Bij Financiën Informatie en Belastingen is al de koerswijziging  ICT ingezet. Dat biedt een betere ICT-basis voor alle veranderingen in huis.ICT
Maar... inhakend op de ICT-aanpassingen: 'De techniek maakt een heleboel mogelijk maar het kan niet het menselijk kontakt vervangen', zei Woestenberg.

-Bij Stadsbedrijven haalde Woestenberg twee zaken aan: De idee om het vuilafvalwater te combineren met de bluswatervoorziening. En een ander reeds doorgevoerde technische ingreep is het ombouwen /aanpassen van een bedrijfswagen van de Afvalstoffendienst. Daar heeft men met een omgekeerde techniek een straatveegwagen dubbel inzetbaar gemaakt: ipv vuil op te vegen, 's winters sneeuw te ruimen. Die vondst van de Bossche Afvalstoffendienst [Theo van Weert] is al landelijk overgenomen. 

Zelf doet de gemeentesecretaris ook mee aan de bezuinigingen:  'Vandaag begin ik met het papiervrij werken.. !

-Boven: De PvdA-wethouder Jeroen Weyers en Geert Snijders van Rosmalens Belang en de  VVD-wethouder Jan Hoskam, onderweg naar de nieuwjaarsbijeenkomst.
-Links boven: Wethouder Huib van Olden en sectordirecteur Financiën Jan Nelissen, beiden beroepsmatig binnen de gemeente financieel verbonden.
-Rechts: Wethouder voor Groen Links:  Bart Eigeman.

foto's © paul kriele, 2 januari 2011.

amusement en hapjes
Er was tussendoor ook licht amusement van de 'Crazy Piano's' en na afloop een borrel en als nieuwjaarsmaaltijd: matelot van Noordzeevis,landhoen, grootmoeders hachee, saucijsjes en diverse soorten stampot en diverse vegetarische maatlijden.

De secretaris Woestenberg,  die de aftrap deed, begon ambtitieus, maar tipte zo nu en dan even de bezuinigingen aan.  'Er is veel creativiteit nodig om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Samen met jullie willen we tot de beste gemeenten gaan behoren. Mijn persoonlijk streven is er op gericht  om - van de gemeenten boven de 100.000 inwoners - in 2012 bij de eerste drie te komen !,' sprak Woenstenberg. 'We kunnen sterk zijn door mensen ruimte te geven.'

Geen reorganisaties
Woestenberg begon met het noemen van motto's waarmee enkele gemeenten reorganiusaties hebben dorgevoerd: Gemeente 5.0, Russisch model, kantelen is wankelen en het melkwegstelsel. 'Maar,' voegde ze er gelijk aan toe,'dat gaat bij ons niet gebeuren', waarop er een luid applaus klonk. 'Onze gemeentelijke hoofdstructuur bevalt mij prima,' klonk het meteen geruststellend daarop volgend.
 

Terug naar boven