Kritiek Rekenkamer op afhandeling bezwaren WOZ+ parkeerboetes

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2012 De Rekenkamer heeft kritiek op de afhandeling door de gemeente van bezwaren rond de WOZ en de parkeerboetes. De communicatie daarover en de kwaliteit van de procedures kan beter, zegt de Kamer. Behalve dat de kosten van afhandelen hoog zijn, blijkt dat de meeste bezwaarmakers gelijk krijgen.
Den Bosch telde [in 2010], ver boven het landelijk gemiddelde, 4300 bezwaarmakers.

Specifiek zegt het rapport - dat de gemeenteraad binnenkort ontvangt- dat de gemeente  de bezwaren wel zorgvuldig behandelt en binnen de wettelijke termijnen, maar dat de communicatie daarover kan verbeteren, want de bezwaarmakers vinden dat er niet echt naar hen wordt geluisterd. Velen begrijpen de opbouw van die waarde niet en waarom hun bezwaar niet gehonereerd werd. Uitleg daarover ontbreekt.

Als aanbevelingen -WOZ- geeft de Rekenkamer:
-meer geld besteden aan procedures en info over achtergronden van de WOZ
-verbeteren van de relatie tot de burgers en beter ingaan op hun argumenten
-verbeteren van voorlichting en van de toelichtingen [duidelijker]
-zoeken naar kostenverlaging
-en de Raad doen onderzoeken waarom Den Bosch veel bezwaarmakers telt

Als aanbevelingen Parkeerboetes:
-verbeteren van info door parkeerwachters op straat
-verbeteren van de communicatie van de parkeerwachters met de bezwaarmedewerkers
-de gemeente dient zo snel mogelijk -aan kenteken gekoppelde- parkeerkaartjes in te voeren.