Gaat beter met Veiligheid in de stad, aldus de jaarlijkse Monitor

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2012 | Gewijzigd op: 24-05-2012
Het indexcijfer dat de veiligheidssituatie aangeeft is met  19,3 nog nooit zo goed geweest als in de afgelopen periode. Dat geeft de uitkomst van de veiligheidsmonitor 2012 aan. De bewoners waarderen de veiligheid in hun eigen buurt met gemiddeld een 6,8.

Het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-inbraken en geweldsdelicten is vorig jaar afgenomen. Het huiselijk geweld stabiliseert, het totaal aantal geweldsdelicten neemt af. Ook de jongerenoverlast is afgenomen en de veiligheidssituatie in de Hambaken is verbeterd.
Het stadsbestuur ziet deze ontwikkeling als het resultaat van een langdurige samenwerking en inzet van veel partijen.

Voortgaan
Maar de goede ontwikkelingen zijn geen reden achterover te gaan leunen, zegt het College van B&W in de notitie die zij de Gemeenteraad voorlegt. Met name het aspect woninginbraken blijf zorgen baren.
Er is een daling tov van 2010, maar het niveau - 18,3 per 1000 inwoners- is nog steeds hoger dan in 2008. Om het streefniveau in 2015 (12 per 1000 inwoners) waar te maken moet het aantal inbraken dus nog met 1/3 afnemen.

Binnen de wijken is geen sprake van een volledig homogene situatie. Zo is voor de buurt Hambaken, die deel uitmaakt van de wijk Noord, een veiligheidsindexcijfer van slechts 13,3 berekend. Het goede nieuws is echter dat de buurt Hambaken het afgelopen jaar vooruit is gegaan van 11,1 naar 13,3. 

De veiligheidsmonitor 2012 is volledig in te zien op de website van de gemeente.