Curaçao gaat gebruik maken van kennis Weenergroep

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2012 | Gewijzigd op: 04-06-2012
   
Op woensdag 6 juni 2012 zal minister Hensley Koeiman van Curaao bij een bezoek aan de Weener Groep een samenwerkingsverband tekenen over participatie en re-integratie. Daarin staat vastgelegd dat er een kennisuitwisseling komt op het gebied van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Deze afspraak is een vervolg op het bezoek dat Humphrey Senior (plv. gevolmachtigd minister ) en Sharlon Melfor (directeur van het Curaçaose werkbedrijf) vorig jaar oktober aan onder meer de Weenergroep brachten.
Daarbij was hun uitgangspunt  -namens de regering van Curaçao -om  de sociale werkvoorziening op het eiland te versterken en daarbij van Nederlandse kennis en ervaring gebruik te gaan maken. 
Voor  specifiek de Weener Groep werd gekozen omdat het een -volledig- onderdeel is van één overheidsinstantie  en zij ervaring heeft met  Social Return en werkgeversbenadering. Ook de Brabantse cultuur sprak de Curaçaose deputatie erg aan.