Aanleg grondwatermeetnet

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2012 De gemeente is bezig met de aanleg van een grondwatermeetnet.  Met dat meetnet wordt informatie verzameld over grondwaterstanden. Met deze gegevens kan de gemeente beter over grondwater adviseren. Bijvoorbeeld bij vragen over overlast van grondwater in een kelder. Ook kan de grondwaterstand beter in de gaten worden gehouden. 


Het bedrijf Sonisch Boorbedrijf Trompe en Meijer [SBTM] bezig in de Vughterstraat
.

foto's © paul kriele, 12 juni 2012.

De meetpunten worden uitgerust met een apparaat dat automatisch gegevens verzameld. Deze gegevens worden naar een centraal computersysteem verzonden.
De meetpunten worden zoveel mogelijk in trottoirs en groenstroken geplaatst. De werkzaamheden leiden tot niet of nauwelijks overlast voor omwonenden. Er worden circa 50 meetpunten gemaakt.
Meer informatie op site gemeente