Lintjesregen: Gedecoreerden uit bestand Burger Bevolking gelicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2013 | Gewijzigd op: 23-03-2013
Onder druk van de Wet Bescherming Persoonsgegevens[Wpb]staan voortaan personen die een koninklijke onderscheiding  hebben ontvangen, niet meer als zodanig geregistreerd. Dat volgt uit de Wet die de privacy van burgers regelt.

Effect is dat een gemeente niet meer weet wie er onderscheiden is, ergo ze kan via de Burgerlijk Stand ook niet meer nazien of er tussentijds mutaties zijn opgetreden. Missers van briefzendingen/uitnodigingen aan zulke adressen wil elke gemeente uiteraard voorkomen.' Maar. zegt Jan de Wit  van kabinetszaken, die hierover een persbericht deed uitgaan,  zegt , dat '...Den Bosch de  de ontvangst voor gedecoreerden niet af zegt.'

Lintjesregen
Dit jaar worden, naar verwacht in Den Bosch, aan ruim  25 personen een lintje uitgereikt. Dat gebeurt vanwege de ceremonies die zich rond het nieuwe koninklijk paar zullen voltrekken, op vrijdag 26 april 2013.