Rekenkameronderzoek overgang jeugdzorg naar gemeenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-05-2013 Doordat vanaf 2015 de gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg gaat de Rekenkamer van de de vier grote Brabantse steden [de B4] de consequenties en  -financiëele- gevolgen daarvan onderzoeken. Gemeenten krijgen wel extra budget maar.. 
De Rekenkamer bekijkt onder meer de uitbreiding van het budget, welke kaders de gemeenteraden gaan stellen en hoe dat te controleren? 
Behalve dat de decentralisatie de gemeenten een grote verantwoordelijkheid oplegt, geldt dat ook voor de gemeenteraden: hoe gaan zij hun kaderstellende en controlerende rol invullen?

De rekenkamer(commissie)s gaan samen dit onderzoek uitvoeren omdat deze steden een centrumfunctie vervullen binnen de regio. Bovendien biedt dit gezamenlijk onderzoek de mogelijkheid gemeenteraden een breder kader te schetsen. Uit oogpunt van efficiency is deze gezamenlijke inventarisatie en analyse wenselijk.