Raadsvoorstel herindeling door opheffing Maasdonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-08-2013 Op 27 augustus 2013 legt Den Bosch aan de hand van het raadsvoorstel 'Herindelingsadvies Maasdonk' het besluit tot opheffing van Maasdonk vast. Daarin komen de gemeenten Vinkel en Nuland [ grotendeels] aan Den Bosch en Geffen aan Oss. Ook worden de gemeentengrenzen opnieuw vastgelegd en de kosten bepaald.
Door het voorstel wordt de gemeente Maasdonk per 1 januri 2015 opgeheven.
....
De samenvoeging, zo blijkt uit het raadsvoorstel gaat de gemeente € 6,7 miljoen kosten. Dat bedrag wordt nog verminderd door een algemene uitkering van het Rijk van € 3 miljoen.
Het bedrag van € 6,7 miljoen komt door ' vrijvallende reserves van de gemeente Maasdonk, een hogere pensioenvoorziening en hogere kosten door achterstallig onderhoud, met name in het grondbedrijf' staa in het voorstel.
Er komen bij een stand van zaken per 1 januari 2013 met 142.825 inwoners , 6.700 inwoners bij. Dat maakt 149.725.