Grenswijziging Maasdonk [per 1-1-2015] staat op springen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-08-2013 | Gewijzigd op: 19-08-2013
De beoogde grenswijziging Maasdonk [Nuland en Vinkel naar Den Bosch en Geffen naar Oss ] is mogelijk niet meer per 1 januari 2015 haalbaar.
Aanleiding zijn de bezwaren van 50 huishoudens in Nuland in een wijkje van 150, dat plots bij Oss wordt gevoegd.
Oorzaak is het ambtelijk stuk van die grenswijziging, waarin slechts één regel aan die grensverlegging –die er overigens al eeuwen zo ligt- wordt besteed, nu naar een sloot verschuift . Hierdoor komt die wijk van 150 woningen, die in ieder geval niet op Oss is georiënteerd, bij Oss terecht.
De ambtelijke verklaring is dat de grenswijziging ruimte biedt aan toekomstige woningbouw voor Oss..…
..
Daarop zijn al 500 bezwaren van de wijkbewoners, van overige Nulanders en van sympathisanten binnengekomen.
De partij Maasdonk, de Heemkundekring en de dorpsraad steunen de bezwaarmakers in hun protest.

Maar de consequentie is wel, dat
punt 1. De grenswijziging niet meer per 1 januari 2015 gehaald wordt.
punt 2. Dat voor die procedure de noodzakelijk verschuiving van de gemeenteraadsverkiezingen, van voorjaar 2014 naar najaar 2014, niet meer nodig is.

Voor Nuland, Geffen en Vinkel en Den Bosch blijft dan de landelijke gemeenteraadsverkiezing in maart 2014 staan.
Aanstaande dinsdag 22 augustus vergadert de commissie over de herindeling Maasdonken op 27 augustus is daar een extra Raadsvergadering over belegd.