Rapport Rekenkamer: toekomst Den Bosch niet zo rooskleurig

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-09-2013 Kritek van de rekenkamercommissie op beleid  stadsbestuur.
De Rekenkamercommissie concludeert dat de banenontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch achterblijft bij die van de andere Brabantse steden. De huidige maatregelen van ’s-Hertogenbosch volstaan niet om het tij te keren. Een andere aanpak is nodig, zoals het toeleggen op meer regionale samenwerking en streven naar een groot bedrijf dat ook naar andere economische sectoren banden kan leggen.

Dat zijn in het kort wat conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de economie van de gemeente, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regionale samenwerking die daarvoor nodig is.
Zij zegt: Minder fixeren op de agro-en food sector, hoewel het vrij belangrijk is voor de regio, maar het trekt weinig extra banen aan, aldus het rapport van de rekenkamer, die een onafhankelijk onderzoekscommissie is, waarvan ook enkele raadsleden deel uit maken.

Effecten van beleid

Ook al heeft de stad relatief minder werkloosheid en staat ze er financieel redelijk goed voor, zoals steeds door opeenvolgende wethouders [financiën en economische zaken] werd gezegd, het gevolg van dit minder effectief beleid en ook een beleid waarin verkeerde accenten werden gelegd, is dat de stad achterop raakt bij de andere grote Brabantse steden.
De stad moet zich meer richten op oplossingen van de economische ontwikkeling in plaats van te sterven naar meer personeel en meer overleg. Daarbij moet, mede door meer inzet van de gemeenteraad, naar meer regionale samenwerking worden gestreefd.

Het ontbreekt de stad, die wel een goed cultureel klimaat heeft aan een unique selling point. De rekenkamer zegt daarover:
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft geen belangrijke vestigingen van de grote Brabantse bedrijven
(Bavaria, Bonprix, DAF, Jumbo, Mars, Philips, Otto, Sligro, en CZ Zorgverzekeringen). Deze hebben hun vestigingen in Tilburg, Veghel, Eindhoven, of Lieshout.
Agglomeratievoordelen en bereikbaarheid zijn belangrijke bij de keuze van ondernemingen voor een
stadsregio als hoofdvestiging dan wel nevenvestiging. In 's-Hertogenbosch hebben - vergeleken met de A2-steden Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht - slechts weinig grote bedrijven hun hoofdvestiging. Overigens hebben 4 van de 7 grote nevenvestigingen in 's-Hertogenbosch de hoofdvestiging in Amsterdam.

Aanbevelingen
De commissie beveelt aan om nog vóór de verkiezingen een visie op te stellen over het economisch beleid en de samenwerking met de regio. Daarbij dient de raad te worden betrokken er dient ook een nieuw beleid ter versterking van de werkgelegenheid uitgestippeld te worden.

Zie voor rapport op pagina gemeente [  eventueel bij zoekfunctie ‘rekenkamer’ intikken]


Terug naar boven