Gemeente is watching you

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-11-2013 | Gewijzigd op: 02-12-2013
Sedert enkele dagen is CycloMedia* bezig de stad fotografisch vast te leggen. In opdracht van de gemeente worden straten en panden gefotografeerd. De bedoeling is de status van panden en percelen vast te leggen. Het is niet de eerste keer. Na een bepaalde periode, na  een herhaalde fotografische sessie, kan de gemeente opmaken of er zaken zijn veranderd. Zo worden illegale zaken geregistreerd, maar spelen de fotos' ook mee bij reguliere bouwaanvragen.
-Links: Kardinaal van Rossumplein en onder Geldersedam.

De wagen met een panorama [360°] camera
op het dak van Cyclomedia
.
 
foto's © paul kriele, 6 en 27  november 2013.
 

Eerder reden er al wagens met camera's van Google [streetview] door de stad om elke plek in kaart te brengen. Dat helpt bij het zoeken naar adressen en percelen.
 
*Cyclomedia
De Cyclorama’s van CycloMedia vormen direct een goed beeld van de omgeving. Doordat binnen de bebouwde kom om de vijf meter een opname wordt gemaakt zijn objecten vanuit verschillende hoeken te zien. Met Cyclorama’s is snel en eenvoudig informatie te verzamelen over eigenlijk alles wat zich in de buitenruimte bevindt.