Betere dienstverlening gemeente voor de burgers

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-11-2013 | Gewijzigd op: 27-11-2013
Mede onder invloed van digitalisering gaat de gemeente de dienstverlening voor de burgers optimaliseren. Die verbetering is door wethouder Huib van Olden samengevat met 5 punten:

-digitaal, tenzij.. [vanuit huis digitale afhandeling mogelijk]

-werken uitsluitend op  afspraak [met passende openingstijden] / vrije inloop beperken

-herindeling hal Stadskantoor*

-toepassing van sociale media bij publieke dienstverlening
--ook elektronische bekendmakingen van bijvoorbeeld verordeningen, beleidsregels en projectplannen
Bij dit laatste gaat de gemeentegebruik maken van het landelijke platform  https://www.officielebekendmakingen.nl

*Eerder werd bekend gemaakt dat de hal van het  Stadskantoor wordt heringericht mede om een betere dienstverlening mogelijk te maken en bedoeld als aanpassing aan de ICT-werkplekken.
Zie artikel 'Gemeente haalt oud plan verbouw Stadskantoor boven tafel' dd. 21 maart 2013