KW1College: Glasinloodramen van Marius de Leeuw 'onthuld'

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-05-2014 | Gewijzigd op: 13-05-2014
Maandagmiddag 12 mei 2014 werd in het Koning Willem 1 College door wethouder Jeroen Weyers de, uit de voormalige St. Antoniuskerk op de Muntel afkomstige, glas in loodramen van Marius de Leeuw onthuld. De drie kunstwerken hebben, na omzwervingen een plek gekregen bij de opleiding Media Art en Performance MAP van het College.

 Wethouder Jeroen Weyers en Coen Free die de plaquette ontving en deze doorgaf  aan algemeen directeur van het KW1C Jeanette Noordijk. zie hiernaast.
foto's © paul kriele,  12  mei 2014.
Algemeen directeur KW1C Jeanette Noordijk [l.] biedt de plaquette aan aan Jacqueline Beekwilder als herinnering aan de inzet van wijlen haar man Sjef, voor het behoud van deze ramen.

Het is niet de eerste keer dat ramen van De Leeuw [1915-2000] -na een zoektocht - alsnog boven water komen, zoals dat eerder met de ramen van de Caroluskapel gebeurde. Die hangen in de kapel van het Jeroen Boschziekenhuis. En de ramen, waarmee De Leeuw in 1947 de Prix de Rome won, werden pas in 2005, ook in gebouw N, van het KW1 College onthuld.

 
 De wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging en rechts het wijnwonder van Kana.
foto's © paul kriele, 12 mei 2014
 Deel van het kunstwerk van Marius de Leeuw afkomstig uit de St. Antoniuskerk op de Muntel.

Dit deel van het kunstwerk bevindt zich op de bovenetage van gebouw N [afdeling MAP] .
Door de locatie en de vorm kreeg dit kunstwerk de naam 'de kathedraal van Free.'
Links: Joop Thissen van 'de Kring'
.

foto © paul kriele, 12 mei 2014.


De St. Antoniuskerk werd in1985 gesloopt. Vanaf dat moment begon er een zwerftocht van de ramen waarover uiteindelijk zich de werkgroep ‘Het Kleine Monument’ ontfermde.
Vanaf 2005 kwam in zicht dat de speurtocht van die werkgroep van ’De Kring’ resultaat kreeg. Dat is mede aan wijlen Sjef Beekwilder te danken. Aan Coen Free valt de eer te beurt dat de ramen een plaats krijgen in het gebouw N van de opleiding Media Art en Performance [MAP]. De locatie MAP in gebouw N krijgt daardoor de eervolle bijnaam de Kathedraal van Free, zo sprak voorzitter van de werkgroep Nort Lammers, die breed een toelichting gaf op de voorgeschiedenis en met name de anekdote vertelde over Sjef Beekwilder die eertijds misdienaar was in de St. Antoniuskerk op de Muntel. Toen Theo Hoogbergen een boek over het werk van Marius de Leeuw publiceerde, bemerkte Beekwilder dat juist de ramen uit het priesterkoor van de Antoniuskerk, waar hij als misdienaar zo vaak tegen aan had gekeken, in dat boek ontbraken…

De genodigden in gebouw N tijdens de toespraak van wethouder Jeroen Weyers van jeugd en onderwijs.

foto's © paul kriele, 12 mei 2014.
 Uiterst rechts Peter Duijkers financieel/administratief manager bij de BAM, rechts naast hem Ad van den Hoven van het Glas Bewerkings Bedrijf Brabant in Tilburg, waar bleek dat de ramen daar lagen opgeslagen. 
De man in zwart pak is Cor van Gerven van het College van Bestuur van het  KW1-College en rechts naast hem Jeanette Noordijk, algemeen directeur en tevens lid van het College van Bestuur van het KW1 C.

Met inschakeling van Ad van den Hoven van het Glas Bewerkingsbedrijf Brabant [GBBB], waar de ramen lagen opgeslagen, en met de hulp van de toenmalig algemeen directeur van het KW1-College, Coen Free, kregen de ramen een markante- vanaf de straat zichtbare -plek in de nieuwe aanbouw van gebouw N.  Dat College en de gemeente [in de persoon van Peter Duijkers van de BAM [hebben samen voor de financiering gezorgd.
Nort Lammers besloot zijn toespraak met de aanbieding van een herinneringsplaquette aan de weduwe Beekwilder. Daar staat onder meer op: Ter ere van Sjef Beekwilder [*1936 † 2011], door zijn speurtocht,de mede-initiatiefnemer van de herplaatsing van de glas in loodramen uit de Muntelkerk in gebouw N.‘
Wethouder Jeroen Weyers van onderwijs en jeugd verrichtte de onthulling met een openingstoespraak, waarin hij zich trots toonde dat deze ramen uiteindelijk op deze mooie plek terecht zijn gekomen. 'Alleen de zon ontbreekt nog,' aldus Weyers.


Terug naar boven