Jaarverslag 2015 Koning Willem 1-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2016 | Gewijzigd op: 04-07-2016
Het jaarverslag 2015 van het Koning Willem 1 College. 

Bij gelegenheid in 2015 van het 25-jarig bestaan van ht Koning Willem 1 College werd bij aanvang van het schooljaar  een jubileumuitgave uitgereikt [levendige beschrijving van de afgelopen 25 jaar met veertien mijlpalen en aandacht voor de mensen achter al die mooie gebeurtenissen], ook was er de introductie van een nieuw functiehuis voor alle medewerkers en de introductie van een nieuwe huisstijl.
Het College werd opnieuw tot het beste grote ROC van Nederland en de beste onderwijswerkgever 2015 uitgeroepen.


Belangrijk doel in 2015 was om het oordeel 'onvoldoende' van de inspectie uit 2014 op de kwaliteitsgebieden onderwijsproces (één opleiding), examinering en diplomering (drie opleidingen) en Kwaliteitsborging (drie opleidingen en instellingsbreed) naar voldoende te brengen. Dat is gelukt. Het is uiteraard de ambitie van het college deze voldoende ook voor 2016 vast te houden.

 Veel energie is gestoken in de voorbereiding van de nieuwe kwalificatiestructuur, die vanaf augustus 2016 wordt ingevoerd. We grijpen de herziening aan om onderwijsprogramma’s te ontwerpen die uitdagend, relevant en effectief zijn, zodat zo veel mogelijk studenten de opleiding met goede resultaten afronden.
Ook is veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de interne samenwerking.

Eind 2015 heeft het College van bestuur drs. Jeanette Nooridjk en drs. Cor van Gerwen het eigen functioneren geëvalueerd en geconcludeerd dat de belangrijkste doelstellingen zijn behaald: een voldoende oordeel tijdens het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de inspectie van het onderwijs, wederom het oordeel beste grote ROC in de
Keuzegids MBO. De voorbereiding op de nieuwe kwalificatiedossiers verloopt grotendeels volgens planning.
Daarnaast werd het 25-jarig jubileum met gepaste trots gevierd en werd het Koning Willem i College uitgeroepen tot beste onderwijswerkgever 2015.

Bestuursvoorzitter jeanette Noordijk
en bestuurslid Cor van Gerwen
.

fot o© pauk kriele, 29 juni 2016.

in 2016 wil het College van Bestuur naar (meer) eigenaarschap van de onderwijsteams en integrale verantwoordelijkheid van de onderwijsdirecteuren voor het onderwijsproces. Hiertoe is in 2015 een managementdevelopmenttraject gestart..
Vverder wil het college van bestuur de dienst verlening van de ondersteunende diensten verder verbeteren. in 2016 wordt er daarom een onderzoek gestart naar de dienstverlening.

Eind 2016 wil het college van bestuur starten met het nieuwe meerjarenbeleidsplan, waarbij de directeuren van onderwijsafdelingen en diensten, de medewerkers en de studenten nadrukkelijk betrokken zullen worden/
Zie ook jaarverslag

Terug naar boven