Minister Bussemaker maakt resultaten voortijdig schoolverlaten bekend

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2017 | Gewijzigd op: 22-02-2017
 Dinsdagmorgen 21 februari 2017 heeft minister Bussemaker op het Koning Willem 1-Colllege de resultaten bekend gemaakt van het voortijdig schoolverlaten.

De school is uitverkoren omdat daar die uitval met 3,6 % tov van 2015/ 2016 is gedaald.
Het uitvalpercentage is  -gedurende de afgelopen drie jaar!- steeds gedaald: in 2014/2015 met 4,2 %.
Dat vsv-percentage ligt bij het KW1-College steeds onder het landelijk gemiddelde.
Omdat te vieren werd taart aangesneden in aanwezigheid van 
alle betrokkenen.

Het Koning Willem I College heeft het aantal studenten dat voortijdig de school verlaat (dus zonder diploma) terug weten te dringen met 14,8% ten opzichte van vorig jaar. Hiermee staat het college op de zevende plaats van alle landelijke instellingen. 

Jeanette Noordijk, voorzitter van het College van Bestuur, benadrukte dat dit resultaat voor een instelling als het Koning Willem I-College met 13.000 studenten gewoon knap is. 

Stephanie Kuijper, directeur van het Studenten
Succes Centrum, en Aleksandra Essens-Berak,
Teamleider Leerplicht/RMC van de gemeente
’s-Hertogenbosch elkaar de hand schudden.

......................................................................................................
 
  Feestelijk en eervol was de bijeenkomst
zeker. Daarom stond de taart klaar. 

Jeanette Noordijk benoemde verder de 11 partijen die binnen het Koning Willem I College zorgdragen voor het verder terugdringen van de vsv-cijfers:

1. De leraar die de aanwezigheid registreert
2. De administratief medewerker van de afdeling die het telefoontje aanneemt bij ziekmelding
3. De mentor die het verzuim overziet
4. De verzuimcoördinator op de afdeling
5. De medewerker van het Succespunt, die verzuim doorgeeft aan DUO en de leerplichtambtenaar
6. De directeur/teamleider van de afdeling
7. De studieadviseurs, die eventueel gaan kijken met de student naar een andere opleiding binnen het college
8. De medewerker van de Succesklas
9. De leerplichtambtenaar
10. De rmc-medewerker (verzuimambtenaar voor 18 jaar en ouder)
11. De medewerkers van Dienst Informatie Management van het college die zorgdragen voor een goed functionerend verzuimmeldsysteem.
Terug naar boven