Jaarverslag 2016 KW1-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2017 | Gewijzigd op: 04-07-2017Een van de speerpunten, zo meldt het jaarverslag 2016 van het KW1-College, was  de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur voor het mbo. Met die implenentatie is de organisatie nog volop mee bezig. De herziening werd aangegrepen om onderwijsprogramma’s te ontwerpen die uitdagend, relevant en effectief zijn, zodat zo veel mogelijk studenten de opleiding met goede resultaten afronden.

Een ander speerpunt in 2016 was de Teamontwikkeling. waar al verschillende stappen in zijn/waren gezet.

Door de invoering van de 360 graden feedback en de vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek ‘Organisatie Energie’, zijn in 2016 stappen gezet om een samenwerkingscultuur te creëren die gebaseerd is op elkaar aanspreken en op actief meepraten over het hoe van het onderwijs.
Andere noemenswaardige collegebrede resultaten in 2016 waren het terugbrengen van het aantal voortijdig schoolverlaters met 14% ten opzichte van het jaar ervoor, het verder verhogen van de jaarresultaten van 75% naar bijna 77% en het verhogen van de tevredenheid van het beroepenveld van een 7,1 naar een 7,5.

Volledig jaarverslag zie www.kw1C.nl