30 jaar Koning Willem 1-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2020 Vandaag, 28 februari 2020, herdenkt het KW1-College haar dertig jarig bestaan. Dat College begon in 1990 als MBO-College 's-Hertogenbosch. Dat  kwam voort uit de mbo-opleidingen mea, mts, mdgo, Streekschool en de volwasseneducatie.
'Mbo-ers, er zijn momenteel 13.000 studenten, zijn vakmannen en vakvrouwen onmisbaar voor de samenleving,' zegt bestuurslid Cor van Gerven. 'Dat is in al die jaren niet veranderd'. De viering blijft bescheiden. Aan bestaande activiteiten is een extra feestelijk tintje gegeven.