Dominique Majoor lid van College van Bestuur KW1C

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2020 Dominique Majoor is benoemd tot lid van het College van Bestuur van het KW1-College. Majoor pakt die positie op per 15 augustus 2020. Eerder werd al Jos van Kessel [per 1 april 2020] tot voorzitter van het College van Bestuur benoemd.
Majoor was voorheen interim-directeur Radboud Docentenacademie en rector van het  Canisius Colege in Nijmegen.
Vanaf januari 2016 pakte zij de functie van bestuurssecretaris op van AVANS Hogeschool.

Cor van Gerven neemt in het voorjaar van 2021 afscheid als lid van het College van Bestuur.
.......... 
Nieuw lid College van Bestuur van KW1-College Dominique Majoor.