Jaarverslag 2019 van KW1C verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2020 | Gewijzigd op: 01-07-2020
In 2019 is in vele opzichten verder gebouwd aan de toekomst van het Koning Willem I College.


Het jaarverslag begint met een voorwoord door Jos van Kessel, voorzitter College van Bestuur en van de vertrekkende Cor van Gerven, lid College van Bestuur. Zij nemen 'als leidraad van het verder bouwen aan de toekomst van het KW1C' o.a. het in januari 2018 verspreide meerjarenplan ‘Ambitie, Aandacht, Ambiance’. Dat jaar stond in het teken stond van de planperiode. Dit jaar [2019] zijn belangrijke stappen gezet om uitvoer te geven aan de nodige ontwikkelingen. In het meerjarenplan is een mooie koers uitgestippeld voor de komende jaren. Met als rode draad daarin de verdere ontwikkeling van onderwijs en opleiden. Het hart van onze organisatie.

De ambitie om de organisatie door te ontwikkelen vond in 2019 ook verdere uitvoer. Een belangrijk thema voor 2019 werd dan ook de Ontwikkelagenda. Vertrekkend vanuit het meerjarenplan ‘Ambitie, Aandacht, Ambiance’, de Kwaliteitsagenda 2019-2022 en de 100-dagen bevindingen van mevrouw Yolande Ulenaers zijn acties voor de korte en middellange termijn geformuleerd. Deze acties komen voort uit vier pijlers: organisatieontwikkeling, onderwijsontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatiecultuur.
Alle afdelingen nemen de uitgangspunten van de Ontwikkelagenda mee in hun meerjarenplannen. De ingezette ontwikkelingen vragen om een herijking van de visie van het college. Hiermee is in 2019 een start gemaakt.
Het jaar stond ook in het teken van het onvoorziene afscheid van mevrouw Yolande Ulenaers. Hoewel de voorzitter en de raad van toezicht overeenstemming hadden over de koers van het college, waren er verschillen van inzicht over de uitvoer van deze koers. Op 14 oktober 2019 deed mevrouw Yolande Ulenaers in overleg met de raad van toezicht een stapje terug voor een bezinningsperiode tot en met 15 december 2019. De heer Jos van Kessel, voormalig lid van de raad van toezicht, nam de positie van voorzitter over, vanaf 14 oktober 2019 als gedelegeerd toezichthouder (waarnemend voorzitter) en vanaf 16 december 2019 als tijdelijk voorzitter.

De bouw aan de toekomst van ons college werd compleet toen deze in het vierde kwartaal ook een letterlijke betekenis kreeg met de start van de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard. Wij kijken uit om ook het komende jaar samen met onze studenten, onze medewerkers en onze partners binnen en buiten de regio verder te bouwen aan ons prachtige college. 
Zie voor volledig jaarverslag KW1C 2019   'Jaarverslag'