KW1-College:Opening Collegejaar met Marc Lammers

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2009 | Gewijzigd op: 04-09-2009
Boven: Directeur Coen Free in zijn welkomstrede en rechts boven voormalig nationaal hockeycoach  Marc Lammers, die een gevatte en aansprekelijke voordracht hield die betrekking had op de talenten [ ipv de minpunten] en betrokkenheid van/met de leerlingen/studenten.
Rechts: leden van de Raad van Toezicht  van het Koning Willem 1-College.

foto's © paul kriele, 4 september 2009.

Vanmorgen vrijdag 4 september 2009  werd door het Koning Willem 1-College in TheateradParade het studiejaar geopend.
Na een toespraak door directeur Coen Free [zie onderaan]  gaf Marc Lammers, voormalig hockeycoach van het Nederlands damesteam, dat eerst [2006]Wereldkampioen werd  en de Champions Trophy behaalde [2007],  ook goud won op de Olympische Spelen in China [2008],  een voordracht onder de titel 'Hart voor de Zaak'.

Met praktijklessen, videoanimaties en beelden uit zijn hockeytijd probeerde Lammers de docenten en leidinggevenden van het KW1-College prikkels mee te geven over hun onderwijsaanpak. De als innovatief bekend staande  Bosschenaar is na zijn tijd in de sport  werkzaam in het management en als teambuilder voor het bedrijfsleven en -dit keer- voor het onderwijs.
'Waar een crisis is een kans,' aldus Lammers die samen met de marketingdeskundige Ton Hendrickx het boek 'YES,Een crisis' schreef.
Het is in tijd van crisis moeilijker je te onderscheiden, dan in tijden van voorspoed  Je kunt je concurrenten [scholen] vóór zijn, want zelf heb je tijd om eventuele kinderziekten te overwinnen.
Lammers bracht ook als advies : Stel je kwetsbaar op. Dat kun je als je kracht hebt en zeker van je zaak bent. Hij gaf als voorbeeld de Bossche  hockeyster Maartje Goderie , die na 'alles' wat ze al kon aan iets wilde werken waar ze tot nu toe niet goed in was. Dat was haar backhand. Ze is de kleinste, maar wel de snelste ! Lammers: "We doen te weinig met de krachten die er zijn.  Maar je moet niet altijd copiëren. In je aanpak hoor je ook eigen ideeën en plannen te verwerken. 

Het pas verschenen boek van de Bosschenaar, voormalig hockeycoach, Marc Lammers[*1969]

'Dat is nu het mooie van het ROC, aldus Lammers dat ideeën en talenten daar kansen krijgen.'
Het Bossche ROC is erg innovatief  en dat spreekt de marketingtrainer erg aan.
'Jullie werken veel aan/met eigen talent/gaven. Daarom ben ik er trots op ambassadeur van het ROC te mogen zijn.'

Aanpak KW 1-College van jeugdwerkloosheid
Directeur Free verwees in zijn welkom naar de aanpak van de jeugdwerkloosheid  en refereerde aan het convenant dat met de staatssecretaris wordt gesloten en verwees naar de opzet van een nieuwe vakopleiding in de bouw voor bijv. 'jongelui met weinig zitvlees'.  Dit speciaal ambachtelijk leertraject gebeurt in samenwerking met de Stichting Bouwhuis.

Opening Gezond bewegenplein op schoolcampus
Omdat het MBO onder veel kritiek te lijden heeft en erg cultuurgevoelig is pakt  het KW1-College daarin nieuwe initiatieven op: zoals
-een Topsportakademie op te zetten ism topsporters en sportverenigingen,
-een plein voor Gezond Bewegen, dat op 13 september 2009 op de campus door Marc Lammers wordt geopend,
-de omgekeerde leerweg  en
-het echt doorzetten van FBO/MVO/MBO waarbij het beroeps- en het vakonderwijs verdeeld wordt. Als laatste op dit vlak verwees Free naar 
-één vorm van Hoger Onderwijs, zoals recent door de staatssecretaris van Onderwijs werd geïntroduceerd, maar in welk model  het KW1-College al tien jaar excelleert, aldus Free trots en voegde daar meteen enkele nadenkpunten aan toe:
-een zomerschool en
-een weekeindschool. Dat vergt een aanpak van marketing, niet in de geest van reclame en promotie, maar in de zin van waarde,  normen en zingeving. Dat is bij ons ieders verantwoordelijkheid. 
Ten overvloed verwees Free nog eens naar zijn boekje 'Op de koffie bij Obama', waairn hij na zijn bezoek aan Amerika dit soort aspecten heeft beschreven.
Voor zijn leerstellingen vond Free inspiratie bij de Amerikaanse president Obama, die zegt: 'Er is altijd hoop, als je een droom hebt en kansen benut'.
Terug naar boven