Opening nieuw schooljaar Koning Willem I-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-08-2011 | Gewijzigd op: 26-08-2011
Het Onderwijs keert weer terug naar kennis en vaardigheden. Dat onder meer staat in het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ van minister Marja van Bijsterveldt. Algemeen directeur van het KWI-College, Coen Free haakte daarop in in zijn toespraak bij de opening van het  Collegejaar 2011-2012 voor een volle schouwburgzaal op vrijdagmorgen 26 augustus 2011.
Algemeen directeur van het Koning Willem I-College Coen Free over onderwijsvernieuwingen in zijn toespraak bij de aanvang van een nieuw Collegejaar.
Een tot de nok gevulde schouwburgzaal die in de pauze even luchtte.

foto's © roland brouwer, 23 augustus 2011.
 

Free gaf ook enkele gevolgen van dat plan aan, zoals het vervallen van niveau 1 en een verkorting van de studieduur van mbo-4 van 4 naar 3 jaar en een verhoging van de onderwijstijd van 850 naar 1.000 klokuren, met nog maar maximaal 250 uur stage.

Ook belangrijk is de [her-]invoering van centrale examens voor Nederlands, Engels, Rekenen en leren, loopbaan en burgerschap.
Bezien vanuit het onderwijsinstituut zelf vallen op dat er een strengere inspectie door de overheid volgt en bijscholing van docenten gekoppeld aan het instellen van een lerarenregister met strengere beroepseisen.
Met die aanpak ziet Free zich bevestigt in zijn manifest van Competentiegericht onderwijs [CGO] naar Gewoon goed Onderwijs GGO van 2010.
De psychologe Gerjanne Dirksen, auteur van 'Beter begeleiden door Breinkennis', die als entre act met enkele docenten een Dopaminespel ten tonele bracht.  Dirksen, onder meer thuis in de neurowetenschappen, demonstreerde die kennis met een voorbeeld van practische begeleiding van leerlingen, waarbij deze docenten hun rol speelden.
 
foto's © roland brouwer, 26 augustus 2011.

Grotere rol bedrijfsleven
Free markeerde tussendoor de komst van de nieuwe vakken ‘Denkvaardigheid’ en ‘Mediawijsheid’. Met dat laatste vak erkent het College dat de techniek ook als een gevaar gezien kan worden.
Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het MBO-onderwijs. Bij een succesvolle economie past uiteraard een participatie van het bedrijfsleven in het Onderwijssysteem, sprak Free. De ‘Academie voor Techniek in wording’ geldt daarbij als voorbeeld.
Maar niet alleen het bedrijfsleven, ook de overheid [gemeenten en Rijk] en ouders/leerlingen bepalen de toekomst van het KWIC, aldus Free, die erkent dat hier ambitieuze voornemens langskomen. 
Het lijkt wederom op een nieuw tijdperk. Maar ‘Brandnieuw’ was ook het motto waarmee Free zijn toespraak begon. En die aftrap werd, in een zaal met 900 docenten, medewerk[st] ers, vrijwilligers en leerlingen, ondersteund door een fragment uit de musical ‘A Brand New Day’.


Terug naar boven