Afscheid Yvonne Moerman van KW 1-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-09-2011 | Gewijzigd op: 28-09-2011
Op donderdag 6 oktober 2011 neemt Yvonne Moerman, lid van het College van Bestuur, afscheid van het Koning Willem I College. Mevrouw Moerman heeft, zoals dat in een persbericht geschreven wordt: gedurende 29 jaar haar beste krachten gegeven aan het KW I-College en aan een van zijn rechtsvoorgangers, de Dag-Avondmeao.

Yvonne Moerman neemt na 29 jaar onderwijs [bestuur+docentschap]  op 6 oktober 2011 afscheid van het KW I-College.

Yvonne Moerman is in die periode uitgegroeid van docente Engels tot één van de toonaangevende vrouwen in het Nederlandse onderwijs. Zo was zij gedurende acht jaar een vooraanstaand lid van de invloedrijke landelijke Onderwijsraad. Bovendien is zij lid van het landelijk College voor Examens, een functie die zij ook na haar pensionering blijft uitoefenen.

Daarnaast heeft Yvonne Moerman in de loop der jaren belangrijke bestuursfuncties bekleed bij niet minder dan 20 verschillende organisaties met regionale of landelijke uitstraling. Deze organisaties dienen allen onderwijskundige en/of maatschappelijke belangen.

Op de dag van Moermans afscheid organiseert het KWI-College een symposium onder de naam ‘De leer kracht in de klas’. Sprekers zijn gerenommeerde onderwijsdeskundigen, onder wie: prof. Dr. Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad, dr. Olaf McDaniel, voormalig plv. directeur van de directie BVE van het Ministerie van Onderwijs en prof. dr. Monique Boekaerts, de bedenker van het Leids Didactisch Model.