Presentatie Schildersproject Koning Willem 1-College [M.A.P.]

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-06-2007 Vrijdag 29 juni 2007 werd in de parkeergarage van de Flat Zuidwal [nrs.12-57] het project afgerond waaraan studenten van het Koning Willem I-College vier weken hebben gewerkt. De studenten zijn leerlingen van klas A en B van de opleiding M.A.P. [Media Art en Performance]. Het project dat onder leiding stond van docent M.A.P. Frank Anderson was een aanloop naar het overgangsexamen. Het resultaat dat beoordeeld werd op inzet, creativiteit en presentatie,  wordt gebruikt als port-folio.
De vijf studenten, die kort na de aanvang versterking kregen van een andere groep wiens project was afgewezen, hebben in vier weken tijd grauwe wanden en pilaren beschilderd met een door hen uitgekozen kleurrijk en sierlijk ontwerp. De bloemslingers monden in vijf deelobjecten uit. Die delen betekenden voor hen de apotheose van de totale decoratie. 
De kunstuitingen zijn veelal geïnspireerd door de natuur van het nabij gelegen Bossche Broek.

De presentatie van de ontwerpen in de parkeergarage Zuidwal.

foto's © henkengel, 29 juni 2007. 
 
De groepsfoto van de studenten M.A.P. aan het Koning Willem 1-College. Middelste rij, vanaf 2e van links -uit de groep van 5 die het karwei begon- Nick Soentjens, Ionie Chamilaki, Mirjam van Hees, en Lindy van Dongen. Tussen deze laatste twee in - daarachter- Thijs van Gompel. Van de groep van 7 die hen kwam aansterken: Nona Weltevreden uiterst links en 3e van rechts [achterste rij] Ruud Bakker en Lisanne van Happen. Vooraan: Renske de Veld, Monique van de Wijdeven en Hedwig van Beckum.

Hierboven op de 4 foto's:
Rechts boven: Het dierenlandschap van Mirjam van Hees [r]. Aan de linkerkant Lindy van Dongen op de rug gezien. 
Links boven: Lindy van Dongen bij haar werk.
Rechts onder: Het 'dubbelportert' van Nick Soentjens.
Links onder: Ruud Bakker en Thijs van Gompel zetten lijnen uit voor het meer fabrieksmatige ontwerp.
 
foto's © paul kriele, 26 juni 2007.
-----------------------------------------------------------
Sommigen van deze leerlingen gaan door naar een design akademie in Arnhem [product ontwerpen], anderen naar de akademie voor industriële vormgeving en weer anderen naar de Design Akamedy in Eindhoven en weer anderen zetten hun studie aan het KW-1-College voort, vooral eer zij een defintiieve richting kiezen.

Lindy van Dongen lzegt in een toeichting op haar werk, dat  het aansluit bij opde bouw van de flat aan de Zuidwal: een hoorn die uitloopt in buizen. Deze hoorn ontstaat uit een normale buis en loopt uit in rookpluimen die in de richting van de uitgang van de garage kleiner worden.
In de andere richting- naar de climax- gaan zij meer kleur bevatten en groeien aan in grootte. Haar idee was dat de hoeveelheid kleur in rookpluimen omgezet worden in figuratieve waarden het opzuigen vanaf de ene richting en het uitspuugen naar de andere kant.

Voorzitter van de Bewonersvereniging Zuidwal schonk aan docenten en vertegenwoordigers van Interplois en Meeùs enkele geschenken die door Verf Vink beschikbaar waren gesteld. Ook alle studenten kregen een tas met aan verf gerelateerde geschenken.


Terug naar boven