Jeanette Noordijk opvolgster van Coen Free

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2012 | Gewijzigd op: 04-10-2012
Jeanette Noordijk is de opvolgster geworden van drs. Coen Free als lid College van Bestuur] van het Koning Willem1-College. Deze benoeming gaat in per 1 januari 2013.
De Raad van Toezicht deelt verder mee, dat drs. Noordijk per 1 augustus 2013 benoemd wordt tot voorzitter van het College van Bestuur, als opvolger van de huidige algemeen directeur Free, in welk College ook Cor van Geven zitting heeft.

 foto © katja muskens. Boven en links: Portretten van Jeanette Noordijk. [boven van internet]

Mevrouw Noordijk is momenteel directeur van de Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar zij één van de top-ambtenaren is. Vanuit haar functie is mevrouw Noordijk mede-architect van het beleidsplan Focus op Vakmanschap, dat de vorm en inhoud van het middelbaar beroepsonderwijs voor de komende jaren zal bepalen.
Het persbericht zegt verder, dat de Raad van Toezicht  de toekomst van het Koning Willem I-College met zijn hoge kwaliteitsstandaard en met name ook het onderwijskundig leiderschap bij mevrouw Noordijk in uitstekende handen is.

drs. Coen Free, van directeur van de Moedermavo naar een toppositie in het Bossche onderwijs.

drs. Coen  Free was 23 jaar aan het Koning Willem 1-College verbonden. Als algemeen directeur heeft Free  grote verrnieuwingen doorgevoerd en aanpassingen aan de tijdsstroom in het onderwijs toegepast. Het College maakte een enorme groei door en doet dat nog.
Overigens is Free mede door zijn 'hoge'  positie en ook door zijn eigenzinnigheid niet echt een gemakkelijk figuur, al komt hij tamelijk joviaal en vriendelijk over, maar je moet hem niet tegen hebben... 

Overigens zal Free na zijn vertrek niet stil zitten, want hij heeft divers hobby's en bekleedt ook adviseurfuncties en is erg geïnteresseerd in de plaatselijke heemkunde, de stadsgeschiedenis en ook in het  Bossche katholieke leven.
En dan is er nog zijn pen, die hij graag ter hand neemt en zijn liefde voor de muziek met name de sixties zie artikel  dd. 9 maart 2012.  Zie voor een cv hieronder of het artikel: 'Bloemen voor algemeen directeur Free bij 40 jaar onderwijs dd. 16 februari 2011.

Coen Free, die aan de wieg stond van door fusies van MBO-opleidingen voortgekomen ROC, heeft dit instituut in Den Bosch groot gemaakt. Het Koning Willem I -College staat erg goed aangeschreven. Het  werd in 2011 van alle Nederlandse onderwijsinstellingen uitgeroepen tot de beste werkgeversorganisatie.

Coen Free begon [*12 juni 1945] begon na een studie MO-A Nederlands aan de Tilburgse Leergangen, zijn onderwijsloopbaan aan de Reeburg Mavo in Vught. Vervolgens werd hij directeur van de Bossche Dag-en Avond MEAO, waaraan hij vanaf 1984 verbonden was.
Tussen de bedrijven door behaalde hij de acte MO-B en deed zijn doctoraalstudie Taal-en Letterkunde.

Free die is toegetreden tot de landelijke Onderwijsraad, heeft diverse én uiteenlopende [historische en op onderwijs-, en muziekgebeid] publicaties en boeken op zijn naam staan.
Begin jaren 90 werd Free directeur van het ROC.

Voor zijn werk en innoverende onderwijsaanpak werd Free ook diverse malen gelauwerd met de titel 'Bosschenaar van het jaar' [1999] en de 'Moeder Truus Poffer' [18 februari 1999]. Jaarlijks is Free ook nog juryvoorzitter van het Oeteldonks Kwèkfestijn en met Nort Lammers en wijlen Peter-Jan van der Heijden de oprichters van Boschlogie.

foto © roland brouwer, 26 augustus 2011.

Terug naar boven