Herplaatsing muursteen Sonneveldflat Heetmanplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2009 | Gewijzigd op: 03-06-2009
Links: de flat Sonneveld waarvan de naam is afgeleid van architect/ bewoner Van Son. Rechts: de afgeschuurde muursteen in de zijgevel,  die op 28 juni 2009 wordt vervangen. foto's © gerard monté 20 juni en 1 oktober 2005.

Op  zondag 28 juni 2009 krijgt de flat Sonneld een symbolische afronding van een opknapbeurt. Dan wordt door wethouder Rodney Weterings de muursteen onthuld die een vervanger is van de muursteen die bij een eerdere opknapbeurt werd gezandstraald....en daardoor onleesbaar werd.
De werkgroep 'Het kleine Monument' van de Kring vrienden van ’s-Hertogenbosch peilde in 2006 bij de VvE’s van Sonneveld de interesse voor renovatie van de gevelsteen.  Dat werd positief opgepakt met de productie van een nieuwe steen door Petrumus, die de gemeente sponsort. De Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft een donatie van € 1.000 gedaan.

De eerste muursteen was een geschenk van de toenmalige eigenaresse, de Verzekeringsmij 'De Eerste Nederlandsche..' , aan burgemeester Frans van Lanschot.

De renovatie zal voltooid worden na de bouwvak wanneer de bloembakken en de tuinmuur aan west-en zuidzijde aan de beurt gaan komen. De tuinmuur Parklaanzijde gaat niet door vanwege de ligging van een hoofddrinkwaterleiding, waardoor bebouwing niet is toegestaan. De nieuwe toegangsdeuren zijn al geplaatst, de opstapjes daarvoor worden momenteel [juni 2009] vernieuwd.
Zie ook eerste bericht opknapbeurt Sonneveld

Uit voorgaand bericht:
Intussen verkeert de flat, die dateert van 1938, door een renovatie in een verjongingsfase. Details van dit project zijn de nieuwe deuren in de drie portalen en herstel van de tuinmuur aan de Vughterstraatzijde en het terugbrengen van eenzelfde soort muur aan de zijde Parklaan.
De portalen krijgen deuren die een copie zijn van gelijksoortige eiken houten deuren van eenzelfde gebouw dat in Den Haag staat, aldus voorzitter Maurice Gijsel van de V.V.E. De kosten van deze renovatie bedragen € 70.000.

De flat Sonneveld werd gebouwd iov de 'Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen ziekten en invaliditeit' kortweg de 'Eerste Nederlandsche' genoemd. Egon is de opvolger van deze verzekeringsmij. Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen zette, naar ontwerp van architect M. Hopman uit Den Haag de flat er in 1937-1938 neer.
Van Son, naar wie ook de Van Sonsteeg [Vughterstraat] is vernoemd, was in die tijd een onroerend goedman die in de Vughterstraat en op/om de hoek met de Parklaan diverse panden bezat.

Van den Bouwhuijsen, was de eerste eigenaar, die het complex lange tijd in bezit heeft gehad. Vervolgens kwam het in handen van Wiggers, eigenaars van de meubelzaak in de Vughterstraat en daarna bij Bill Groenwoud.
Alle 18 flats zijn eigendom van privé-personen behalve nummer 5, dat nog in beheer is bij Grouwels Vastgoed in Maastricht.

Terug naar boven