Kopie Muursteen [1938] Sonneveld onthuld

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2009 | Gewijzigd op: 29-06-2009
Vanmorgen -zondag 28 juni 2009- onthulde wethouder Rodney Weterings de nagemaakte muursteen van flat Sonneveld op het Heetmanplein. De oude steen, die burgemeester Frans van Lanschot op 24 september 1938 onthulde, was bij een renovatiebeurt te sterk gezandstraald zodat de tekst onleesbaar was geworden.
’Een van de werkgroepen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch,’Het Kleine Monument’, met o.a. Nort Lammers en Piet van Leeuwen, pakte in de tijd van de herplaatsing van de zonnewijzer op het Heetmanplein, de idee van een nieuwe muursteen op,’ aldus het relaas van voorzitter Maurice Gijsel van een van de 3 VVE’s. ‘Met vallen en opstaan heeft dat geleid tot wat we vandaag vieren.’

   
  Links: het gebouw Sonneveld van 1938 en de nieuwe muursteen.
Boven: de onthulling door wethouder Rodney Weterings.


foto's © paul kriele [l]  en Jos Peters [boven], 28 juni 2009.

Bij deze ceremonie bood medebewoner en amateur-fotograaf Jos Peters spontaan zijn flat als receptielokaal aan. Jos: ‘Ik woon er vlakbij, ik kom er elke dag langs en al van jongs af aan leg ik bijzondere Bossche objecten vast.‘
Het kon dus niet uitblijven, dat Jos Peters de liefde voor dit ‘Kleine Monument al vroeg werd ingegeven.
Aldus heeft de Werkgroep ‘het Kleine Monument’ dit herstelplannetje voorgelegd aan de toenmalige voorzitter Peter Hendriks. Dankzij Pierre Don, archivaris bij de Aegon, de opvolger van de ‘Eerste Nederlandsche [verzekeringsmij], kwam er ook een brok historie en feitenmateriaal boven water.

Na de onthulling van de fraaie steen, die jammer genoeg in al zijn sierlijkheid afsteekt bij een lelijk grijze elektriciteitskast, zegde Weterings toe dat die kast mogelijk mbv van de Essentopbrengsten [als overbuurman] verplaatst kan worden.

In die procedure hebben de 3 VVE’s in goede harmonie samengewerkt met de aannemers en  met 'De Kring', met Aegon en met Peter Duijkers van de BAM, die de subsidie en ambtelijke faciliteiten regelde. Maar het meeste geld kwam van Aegon, die het proces en de productie met  € 1000 [van de  € 4.250 totaalkosten] heeft gesponsord. Het merendeel is echter door de bewoners bijeengebracht.

Archieffoto's, die op de kleine expositie in de flat Sonneveld bgv de onthulling van de nieuwe muursteen, was ingericht.
Links: burgemeester Frans van Lanschot metselt de -oude-steen in op 24 september 1938.
Rechts: de oudbouw op de plek Sonneveld en de sloop in 1937.

De flat Sonneveld, die op 1 april 1938 in exploitatie ging, is op 17 mei 1938 door de ‘Eerste Nederlandsche’ aangekocht. Als boekwaarde staat een bedrag van Hfl.95.813,85 vermeld. Maar de taxatiewaarde op 12 februari 1938 [na afbouw in 1939 ] bedroeg Hfl. 160.000, aldus archivaris Pierre Don. Per 2 september 1957 werd de flat voor Hfl. 231.812,50 verkocht, een gegeven dat zonder verdere feiten staat vernoemd, behalve dat de laatste taxatie in 1954 30.000 gulden hoger was uitgevallen.
De gemiddelde huur bedroeg over de jaren 1938-1957 net geen 32 euro per maand [Hgfl.81,20]. Recentelijk werden twee appartementen voor 325.500, resp, 400.000. verkocht.
Maurice Gijsel sprak in zijn speech zijn dank uit aan de direct betrokken van de VVE’s . ‘Het was leuk om te doen, behalve soms de afspraken met de aannemers. Daar word je helemaal niet goed van. Maar ik heb dit projectje niet alleen gedaan.’


Terug naar boven