De Kring: 'Slikkers plannen Heetmanplein werken verkeersversterkend'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2011 | Gewijzigd op: 24-04-2011
De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch reageert op de nogal merkwaardige en verlate actie van 'Geen Cement door de Gement'. Jac. Slikker, van die stichting, hield dinsdagavond 22 maart 2011 in de Toonzaal op een bijeenkomst van de BAi en Monumentenzorg 's-Hertogenbosch, waar hij gastspreker was, een -achterhaald - pleidooi om een variant van de  -toenmalig [1991] geplande - Gementweg uit te voeren om daarmee de natuur in de polders te sparen.

  Jac.Slikker van de stichting 'Geen Cement door de Gement'

foto © paul kriele, 22 maart 2011.

De discussie om de Vughter-Pieckepoort op het Wilhelminaplein terug te bouwen [het thema van de avond van de Bai], nam Slikker als uitdaging aan om een deel van de zogenaamde '0+ variant' van 'Geen cement in de Gement' weer uit te voeren.
Het klonk als mosterd na de maaltijd en in de Toonzaal hing tijdens Slikkers warrige uiteenzetting een sfeer van hoongelach en ergernis. Zie artikel van dinsdag 22 maart 2011: Discussie over Herbouw Pieckepoort op Heetmanplein bij de Bai.

Ergo die variant geeft op het Heetmanplein juist een hoop verkeerscommotie terwijl het plein, dankzij de Randweg, daarvan juist gespaard wordt. Zie onderstaande reactie van 'de Kring Vrienden'.

Reactie Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch [Kenniscentrum]
Woensdagavond is er in de Toonzaal enthousiast gediscussieerd over het al dan niet herbouwen van de Pieckepoort op het te reconstrueren Heetmanplein/Wilhelminapark.

Door Jac. Slikker is namens de Stichting Monumentenzorg ’s-Hertogenbosch een voorstel gepresenteerd voor de nieuwe verkeerssituatie. Die voorstellen zijn te zeer geënt op de toenmalige plannen die een alternatief hadden moeten zijn voor de Randweg (“Geen cement in de Gement”). Zijn voorstellen vragen daarom om een reactie.

Rechts: Slikkers voorstel voor de verkeersafwikkeling op het Heetmanplein, dat door de Randweg juist van verkeer bevrijd is.
Markant is een nieuwe rotonde op de Koningsweg dat dient om verkeer uit de stad [vanaf Zuidwal en Parklaan] via een merkwaardige maoeuvre af te wikkelen om zgn. het Wilhelminaplein te ontlasten [.. ].

1. Men mag er vanuit gaan dat het verkeer dankzij de nieuwe Randweg, zeer belangrijk zal afnemen. Het is daarom onlogisch om juist nu twee extra [grote] verkeersbruggen op het Heetmanplein te bouwen.
2. 'Geen Cement.. '  weet dat de Randweg loopt vanuit Vught via Willemspoort naar Vlijmen. Daarom is het onlogisch een nieuwe verbinding - via die twee nieuwe bruggen- te maken van de Vughterweg naar de Vlijmenseweg.
3. Verkeer dat de via Zuidwal en Parklaan de stad verlaat wordt door het plan 'Slikken' via een ongelukkige manoeuvre - achterom de Pieckepoort - via het Heetmanplein naar de Koningsweg en terug weer via het Heetmanplein naar Vught geleid. Op deze manier wordt het toch weer drukker op het plein dan nodig is.
 4. De toenmalige Pieckepoort stond in een ruime en kleinschalige omgeving. Maar tegenwoordig staan er de Molenbergflat en de Sonneveldflat. Om die Pieckepoort vóór die gebouwen te plaatsen vraagt minstens een betere analyse van de ruimtelijke structuur rondom die flats.

De plannen van Jac. Slikken vragen nog wel om en verbeterslag.


Terug naar boven