Opknapbeurt voor flat Sonneveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-10-2008 | Gewijzigd op: 31-10-2008

Zicht op Sonneveld. De  flat is in 1938 gebouwd door Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen en ontworpen door de Haagse architect  M.Hopman.

foto © gerard monté, 2004

Binnenkort krijgt  de flat Sonneld een opknapbeurt. Opvallendste details van dit project zijn de nieuwe deuren in de drie portalen en herstel van de tuinmuur aan de Vughterstraatzijde en het terugbrengen van eenzelfde soort muur aan de zijde Parklaan.
De portalen krijgen deuren die een copie zijn van gelijksoortige eiken houten deuren van eenzelfde gebouw dat in Den Haag staat, aldus voorzitter Maurice Gijsel van de V.V.E. De kosten van deze renovatie bedragen € 70.000.

De flat Sonneveld bestaat precies 70 jaar en werd gebouwd door Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen naar ontwerp van architect M. Hopman uit Den Haag.
Van Son, naar wie ook de Van Sonsteeg [Vughterstraat] is vernoemd, was in die tijd een onroerend goedman die in de Vughterstraat en op/om de hoek met de Parklaan diverse panden bezat.

Van den Bouwhuijsen, was de eerste eigenaar, die het complex lange tijd in bezit heeft gehad. Vervolgens kwam het in handen van Wiggers, eigenaars van de meubelzaak in de Vughterstraat en daarna bij Bill Groenwoud.
Alle 18 flats zijn eigendom van privé-personen behalve nummer 5, dat nog  in beheer is bij Grouwels Vastgoed in Maastricht.

Muursteen  met afbeelding Vughterpoort, die en geschenk is van een verzekeringsmaatschappij aan burgemeester Frans van Lanschot. Door een schoonmaakbeurt [zandstralen] van de gevel is ook de gedenksteen meegenomen.. en onleesbaar geworden...

foto © gerard monté, 1 november 2005.
 

Het gebouw omvat  18 appartementen waarvan de meeste prvé-eigendom zijn, met uitzondering van nummer 18.
Behalve de voordeuren wordt de tuinmuur aan de zijde Vughterstraat hersteld en waarschijnlijk ook de muursteen die herinnert aan de voormalige Vughterpoort die op het Heetmanplein heeft gestaan en een geschenk is van een verzekeringsmaatschappij  aan burgemeester Frans van Lanschot. Bij die aanpak werkt de flat samen met de werkgroep het Kleine Monument van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Ook worden de bloembakken gerepareerd, worden scheuren onzichtbaar hersteld en krijgen de vloertjes voor de portalen nieuwe terazzostenen.

80-jarige zonnewijzer

Twee gezichtspunten op de flat Sonneveld die aan de voorzijde een grondige opknapbeurt krijgt. foto's © gerard monté, 20 juni 2005.


Zonnewijzer terug - 18 juni 2005
Sedert 1935 staat er een zonnewijzer op het Wilhelminaplein, later Heetmanplein. Het is een geschenk van de burgerij aan 's-Hertogenbosch bij zijn 750-jarig bestaan.
De in 2005 opgeknapte zonnewijzer  die een geschehk is van de burgerij bij het 750-jarig bestaan van de stad. Op de achtergrond de flat Molenberg die herinnert aan de Molen van Van Esch die er stond. Blinkend detail van de wijzer die door Jan Venrooy van nieuw bladgoud werd voorzien.

foto's © gerard monté, 20 juni 2005.
 


De zonnewijzer die oorspronkelijk op de rotonde Wilhelminaplein stond, maar verhuisde bij de aanleg van de nieuwe traverse en Heetmanplein in de jaren 60 naar de locatie voor de flat op Sonneveld. De werkgroep Het Kleine Monument van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft zich beijverd voor de revisie van dit kleine monument.
Maandagmorgen 20 juni 2005 werd de wijzer teruggeplaatst. De wijzer is opnieuw van bladgoud voorzien en de techniek is bijgesteld door edelsmid Jan Venrooy.

Terug naar boven