Boom & Bosch bekritiseert bomenkapperij Wilhelminaplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-12-2012 | Gewijzigd op: 23-12-2012
De stichting Boom & Bosch zet diverse kanttekeningen en brengt -sturende- adviezen uit bij/nav het plan 'Reconstructie Willems-en Wilhelminaplein. Aanleiding is dat er volgens die reconstructie 17 bomen gekapt gaan worden. 'Niet nodig, ' zegt Boom & Bosch. Het kan ook anders en loopt alle bomen langs, want  '..bij deze belangrijke poort van de stad is een groene en vriendelijke entree hier van belang.
Inspectie en inventarisatie van bomenbestand op Bastion Vught, waar al het asfalt er uit gaat .Hier wil
Boom & Bosch extra ruimte voor de plataan op de foto.
Het gaat met name om de bomen links op Bastion Deuteren.

De knelpunten die Boom & Bosch ziet en waarvoor zij een aanpassing van het ontwerp verlangt:

Plataan hoek Bastion Vught / Wilhelminaplein
De plataan staat op de lijst van monumentale bomen. De boom is conditioneel gezond en heeft een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Door de aanleg van een fiets- en voetpad in de onverharde groeiruimte van de boom, zal de groeiplaats voor toekomstige groei worden beperkt. Ook de nabij staande lindeboom loopt gevaar. 
Kortom: Aan drie zijden van de boom vinden omvangrijke werkzaamheden plaats en wordt de groeiplaats voor deze monumentale boom eerder verslechterd dan verbeterd

In eerste instantie denken wij dat de oversteek van het fiets- en voetpad ook aan de westzijde van de boom kan worden gerealiseerd en anders aan de noordoostzijde voorbij de ernaast gesitueerde lindeboom.
Indien dit niet haalbaar blijkt verwachten wij dat bij deze monumentale plataan een BEA wordt opgesteld, waarin volledige bescherming van de boom wordt opgenomen, voorafgaand aan de werkzaamheden en groeiplaatsverbeterende mogelijkheden worden voorgesteld, zoals het realiseren van een groeimedium onder het voorgenomen fiets- en voetpad.

Boom & Bosch pleit voor de aanstelling van een bomenwacht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De es en esdoorn  [boom 24 en 25]
In het ontwerp vormt enkel het kabel- en leidingtracé een knelpunt waardoor de es en esdoorn gekapt moeten worden.
Er is echter voldoende ruimte om het kabel- en leidingtracé te verleggen. Dit kan bijvoorbeeld onder het fietspad worden aangelegd. Dan kunnen de twee bomen behouden blijven.
Prunus [Boom 20]
De prunus staat in een beplantingsstrook. De boom is grotendeels overwoekerd met klimop en de conditie en kwaliteit is matig. De boom heeft een lage levensverwachting. Als de boom moet wijken vormt dit geen bezwaar.

Parkeerplaatsen
De bestaande parkeerplaatsen wordt opnieuw ingericht. Waarom is niet duidelijk. Vaak is de plek matig bezet
Weglaten van dit onderdeel werkt kostenbesparing en verbetert de doorstroomsnelheid van de nieuwe rijbaan tussen de Koningsweg en de Vughterweg en de veiligheid van het fietsverkeer. Daarnaast wordt eventueel ruimte gemaakt voor compensatie van groen.
 
Veldesdoorn [Boom 9]
De veldesdoorn komt midden in het voorgenomen fietspad te staan. Als de boom moet wijken vormt dit geen bezwaar.

Esdoorn  [Boom 5]
De esdoorn is conditioneel gezond en heeft een levensverwachting van ruim 15 jaar. De boom
staat buiten het verharde pad richting de bezinkbassins. Er is voldoende ruimte om de voorgenomen toegang tot de bezinkbassins binnen de huidige verharding te realiseren. De boom kan dan ook worden gehandhaafd.

Esdoorn en lindeboom [Boom 1 en 2]
De esdoorn en de lindeboom zijn conditioneel gezond en hebben een levensverwachting van ruim 15 jaar. In het ontwerp vormt het kabel- en leidingtracé een knelpunt met kap van de 2 bomen tot gevolg.Er is echter voldoende ruimte om het kabel- en leidingtracé te verleggen

Bomen Molenberg
De bomen 26 tot 33 en de amberboom (die geen 45-60 cm stamdiameter heeft maar <10 cm) hebben een slechte conditie. De bomen vertonen nauwelijks groei en bij enkele zijn zelfs de toppen afgestorven. De bomen staan vermoedelijk in zeer slechte groeiplaatsomstandigheden. Voor de kosten van het verplanten ook nieuwe bomen kunnen worden aangekocht, die na aanplant wel gezonde groei zullen vertonen.

Op basis van bovengenoemde punten en mogelijke voorwaarden vanuit de een BEA verwachten Boom & Bosch aanpassing van het ontwerp en in de al ingediende aanvraag kapvergunning.
Als de visie van Stichting Boom&Bosch onvoldoende tot uitdrukking komen dan beraamt de Stichting vervolgstappen.

Terug naar boven