Reconstructie Heetmanplein: Bomenkap als eerste

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2013 | Gewijzigd op: 02-07-2013
Situatie 2 juli 2013 Willemsbrug gestremd.
Willemsbrug geblokkeerd
Vanwege een totale renovatie van de Willemsbrug, die tegelijk met een herinrichting van het Heetmanplein gebeurt, is het traject Vught naar Station en verder geblokkeerd.  Omleiding via de nieuwe weg door het Gement
.

foto © paul kreile, 2 juli 2013.


Bericht van 10 april 2013: Als eerste de bomenkap
Woendagmorgen 10 april 2013 begonnen Thunissen en Van der Donk met de kap van de bomen op het Heetmanplein. Eerst gingen de kanjers aan de Westzijde van het Wilhelminaplein tegen de grond. Ze werden gelijk vermalen.
Na de kap zullen de ondergrondse leidingen worden aangepakt en dan begint men met het middengedeelte van het plein, als een opzichter van de gemeente.

   
Op het Wilhelminaplein zijn Thunissen en Van der Donk bezig met de bomenkap. Rechts zit nog het deksel naar de schuilkelder, waarvan het trappenhuis wordt gesloopt, maar de kelder zelf werd al eerder dichtgestort.  foto's © paul kriele, 10 april 2013.

Uit artikel symbolische start reconstructie Heetmanplein dd. 16 maart 2013:
Hoskam: 'Eerst gaat het asfalt weg, dan volgt een archeologisch onderzoek. Pas in het najaar, weet men wat er -naast de gereconstrueerde vestingwerken- als markeringspunt komt , een poort of een molen. Dan beginnen de feitelijke werkzaamheden. Het nieuwe verkeersplein met twee T-kruisingen, een op het Wilhelminaplein en een op het Willemsplein, is medio 2014 klaar. 

Globaal is de planning als volgt
:
-Start werk april 2013; bomenkap en leidingen verleggen wegwerken. In deze eerste fase wordt Bastion Vught van nieuwe riolering en bestrating voorzien. Dan wordt er ook een tijdelijk parkeerterrein aangelegd nabij de Molenberg. Ook starten de nutspartijen met het verleggen van kabels en leidingen.
De reconstructie van Bastion Vught is eind juni 2013 gereed.
Route naar Vlijmen afgesloten
Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf het Wilhelminaplein naar de Vlijmenseweg te rijden. Deze rijstrook wordt afgesloten. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Vughterweg en de Randweg. Fietsers en voetgangers kunnen het werkterrein passeren. Deze fase duurt ongeveer 10 weken

- Fase 2 start vanaf week 25/2013;
De duur van fase 2 +3 (o.a. afsluiting Willemsbrug) is sterk afhankelijk van de werkzaamheden van de nutspartijen.
De verwachting is dat fase 2+3 3-4 maanden in beslag gaan nemen;
-Einde werk april 2014

Zie voor plattegronden en info van gemeente:  Heetmanplein

Terug naar boven