Archeologen vinden op Heetmanplein vestingwerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2013 | Gewijzigd op: 09-07-2013
Bij de reconstructie van het Wilhelminaplein, de zuidelijke uitvalsplek van de stad, hebben archeologen de eerste restanten van de vestingwerken blootgelegd. Daar stond aan de rand van de door een gracht omgeven stad een stadspoort. Dat is dan de derde op de route vanaf de Markt : de eerste rond 1220]  is de Antwerpsepoort bij Snellestraat/Achter het Verguld Harnas, de volgende [rond 1320] is de Pickepoort bij de Kuipertjeswal en dan [rond 1400] de Vughterpoort op het Heetmanplein [Wilhelminaplein].


AntoineJaocbs uit op een pamflet achter een raam van zijn huis deze wens.

foto © paul kriele, 9 juli 2013.

Rondom die poort lagen enveloppen [door de vorm zo genoemd], ravelijnen en andere voorwerken die daar ter verdediging/bescherming  van de stad waren aangelegd.  Een ervan, een ravelijn uit rond 1600, is nu blootgelegd compleet met een trap naar de gracht. Ook een fundament van de Vughterpoort kwam te voorschijn.
Op het nieuwe verkeersplein komen diverse van deze vestingwerken terug in beeld.

Situatie dinsdag  9 juli 2013 Ook nog een enveloppe opengelegd
Het Willemsplein aan de zijde  van de Aa. Achter de tractor de momenteel geblokkeerde Willemsbrug over die Aa. Dichtbij het parkeerveldje, gelegen  tegenover Chalet Royal [links op de foto], bevindt zich nog een schuilkelder die door het dichtstorten/slopen  van de toegang ontoegankelijk is gemaakt. Vooraan de deksels naar die kelder.


De Willemsbrug. Op de achtergrond het vernieuwde Essentkantoor op de Koningsweg, dat verbouwd wordt voor Brand Loyality. De Willemsbrug, die momenteel wordt gerenoveerd. 
foto's © paul kriele, 9 juli 2013.

De situatie van de opengelegde vestingwerken. In dit geval een enveloppe.  Op de achtergrond de Nilmijflat, beter de Molenberg. foto's © paul kriele, 9 juli 2013.


Situatie op dinsdag 2 juli 2013
Bij opgravingen door archeologen is op het Wilhelminaplein een ravelijn vrijgekomen.

foto © paul kriele, 2 juli 2013.

Situatie op zaterdag 6 juli 2013
Zicht vanaf de flat Molenberg op het Wilhelminaplein.
foto's © paul krile, 6 juli 2013.
Links op deze foto en middenin op de rechter foto het gebied waar de ravelijnen en de enveloppen zich bevinden. Die lagen voor, of wel buiten, de Vughterpoort.
Rechts op deze foto bevindt zich nog een schuikelder die niet verdwijnt, maar wel ontoegankelijk is gemaakt. Als locatie op de foto: precies onder de toren van Essent. 

Archieffoto's
Beelden van voor de Oorlog '40-' 45. Links de Molen van Van Esch op de Molenberg met links achter zicht op de Westwal. Rechts niet zichtbaar de Vughteruitgang. Het bruggetje is nu de Vughterbrug bij Chalet Royal. Ook het Willemsplein met links zicht op de Westwal en rechts de flat Sonneveld uit de jaren 30. Daar tussenin bevindt zich de Vughteruitgang.


Terug naar boven