4 eeuwen oud skelet onder Wilhelminaplein gevonden

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2013 | Gewijzigd op: 18-10-2013
Onder het Wilhelminaplein is deze week door archeologen tijdens de werkzaamheden onverwacht een menselijk skelet gevonden. Het lag ingegraven in de aarden stadswal die aan het begin van de 17de eeuw tegen de binnenzijde van de stadsmuur is opgeworpen. Dat is ter hoogte waar in 1629 de inval in de stad begon.
Skelet onder het Wilhelminaplein.
Onder het Wilhelminaplein, op Bastion Vught waar de Staatsen in 1629 een bres sloegen, is een mannelijk skelet gevonden.
Op de foto links Molenberg en rechts Sonneveld.
De resten van enkele vestingwerken komen  binnenkort in het zicht


foto © paul kriele,  9 juli 2013.

Onderzoek moet uitwijzen hoe oud het skelet is en in welk verband het daar terecht is gekomen.
Het is mogelijk een slachtoffer van de verovering van ’s-Hertogenbosch in 1629. Vlak bij de vindplaats zijn de Staatse troepen namelijk de stad binnengedrongen en is zwaar gevochten.
De archeologen achten het ook mogelijk dat het skelet pas later daar is begraven. 

Bij de werkzaamheden zijn ook resten gevonden van de Vughterdijk: zoals het tweede deel van de Vughterstraat tot 1949 heeft geheten. Die dijk bestond uit opgeworpen plaggen. Verder is vastgesteld dat al in de 14de eeuw aan deze dijk stenen huizen werden gebouwd, veel vroeger dan tot nu toe werd aangenomen.