Club Cultuur over Assimileren

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-11-2004 Voor de periodieke ontmoeting van Club Cultuur sprak donderdagnamiddag Farid Shajan, immigrant uit Iran, politicoloog, maar momenteel een van de zakelijk leiders van de stichting Interact uit Arnhem.
Een actueler thema had Club Cultuur voor deze bijeenkomst niet kunnen kiezen. Daarnaar refereerde ook de inleidster van Interact Cristi de Wit, die toelichtte dat Interact een geëngageerde kunstinstelling is, die zich met name op jongeren richt. Interact zet projecten op om jongeren via Kunst weer deelgenoot te maken van de maatschappij en hen kansen te geven. Kunst zet aan tot een dialoog tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaars met het publiek en met kunstinstellingen.

Voorzitter van Club Cultuur Wim Claessen, die de bijeenkomst in de voormalige Statenzaal [Noordbrabants Museum] inleidde

foto's © gerard monté, 4 november 2004.

Kunst helpt om de onbekende kanten en verborgen mogelijkheden van jezelf te ontdekken. En wie het onbekende in zichzelf herkent kan zijn blik ook verder verruimen tot andere culturen bijvoorbeeld.
Van de jongeren die Interact betrekt bij haar projecten is bijna de helft allochtoon.

Gastspreker van de bijeenkomst op donderdag 4 november 2004 Farid Shajan, mede-directeur van de Stichting Interart.
 
foto's © gerard monté, 4 november 2004.
 
moord op Fortuyn en Van Gogh
Via de site www.Interact.nl publiceert Interact een denkbeeld vanuit de visie van kunst. Dat speelt dit keer in op de moord op Theo van Gogh. Met uitspraken en stellingen wordt de discussie uitgelokt, zoals '.. Marokkaanse jongeren kunnen het wel vergeten.' Of 'Na de dood van Pim Fortuyn en Theo van Gogh [twee opponenten van de vrijheid van meningsuiting] , groeit de intolerantie uit tot oncontroleerbare omvang'. Waaraan Çristie toevoegt:: 'Dankzij een moslimfanaat die optreedt als vertegenwoordiger van het fundamentalisme.' Of: '..Er ontstaat een polarisatie die geen recht doet aan de werkelijkheid.' 
Al spoedig stapte Cristi over op het beoogde uitgangspunt van de avond: immigranten en de Stichting Interact die zich specifiek op -kansloze- jongeren [immigranten ] richt. 

Projectleider van de Stichting Interart Cristie de Wit. 

foto's © gerard monté, 31 oktober 2004.
 

Interact tracht immigranten via projecten - gekoppeld aan kunst - deelgenoot te maken van de samenleving. Want kunst, zo benadrukte de spreker Farid Shajan, is de enige maatschappelijke stroming waar je zonder conflicten en zonder kennis en zonder dat je een positie inneemt, kunt participeren en manifesteren. Via kunst ontstaat communicatie! 
Farid is de medeoprichter en sedert kort ook de mede-zakelijk leider van Interact. 'Nederland is een van de weinige landen waar geen traditie bestaat van hoger opgeleide immigranten. Om hen kansen te bieden daartoe is de stichting Interact opgezet. Voor Wim Claessen, de man achter Club Cultuur, was dat aanleiding Interact uit te nodigen.
Farid gelooft in kunst als vorm van communicatie, omdat religie, politiek, en bijv. de wetenschap immigranten uitsluit. Daarin vindt de immigrant zich niet terug. Hij/zij kan er geen deelgenoot van zijn. Maar als ik me wil identificeren moet ik kunnen deelnemen
Farid:' Als je niet wordt toegelaten tot degenen die moeten beslissen over de toekomst van een land, kan er geen sprake zijn van het zich opgenomen voelen/worden in dat land. Immigranten delen hier nu eenmaal niet in het beleid. Zij worden geassocieerd met hun land van herkomst.  
Nederland kent geen traditie van hoger opgeleide immigranten. De immigranten hier hebben nauwelijks een opleiding of maatschappelijke status. Bijna altijd worden zij geassocieerd met hun land van herkomst. Meer niet.  Dat was voor mij de aanleiding om samen met anderen Interact op te richten. Het Rijk en andere regionale overheidsinstanties steunen ons. Wij [Interact] laat de andere kant van de samenleving zien. 
Wim Claessen vatte na de lezing van Farid Shajan diens betoog samen met de conclusie dat godsdienst en politiek er niet in slagen dat uiteenlopende culturen met elkaar in communicatie gaan. Dat lukt wel binnen de kunst en de cultuur. Maar dan dient de politiek zich wel uit te spreken of die communicatie kansen krijg, aldus Shajan. 


Terug naar boven