Culturele Salon 2003-2008 /Galerie AchterdKan

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-08-2008 | Gewijzigd op: 04-01-2010
Poppenspelers Elout Hol en Marlyn Coetsier te gast in Culturele Salon, 20 januari 2008.
Jan Nelissen (organisator van de culturele salon) vertelde blij te zijn met de komst deze poppenspelers want in zijn jeugd ging hij in Amsterdam bij zijn oom Jan, de bekende poppenspeler die in Amsterdam een eigen theater had. Naar hem is de jaarlijkse Jan Nelissen-prijs genoemd. Bekende poppenspelers liepen stage bij hem, oa Feike Boschma en ook Jozef van den Berg. Hij had er een hekel aan als mensen bij poppenspel alleen maar dachten aan de poppen op de Dam. 

Henk Langenhuijsen interviewde de poppenspelers. De oude rot was deze keer Elout Hol (www.gnaffel.nl) die al 30 jaar
poppenspeler is. Hij vertelde een aantal anekdotes over optredens op scholen die niet door mochten gaan "wegens onwelvoegelijkheden". 
En over de keer dat Marlyn Coetsier kwam kijken en die maar niet van de poppen af kon blijven. Dat was wat ze wilde, poppenspeler worden. In Nederland is geen opleiding, ze moest daarvoor naar Berlijn. Nu spelen ze vaak samen, ze vertoonden een film van een sprookjesconcert in Amsterdan, Marlyn speelt als eerste reserve bij de poppenvoorstelling De grote oorlog van Hotel Modern.
Ze maakt de poppen zelf, de ogen zijn bij voorbeeld grote knikkers, zo levensecht dat ze op foto's ook het rode oogjes-effect vertonen. Haar website is www.marlyncoetsier.nl , maar op de site van Hivos (ook via Youtube) is een ook een kort filmpje met een van haar poppen te zien. Ook op de site www.tgwinterberg.nl is werk van haar te zien, m.n. de Wolkenfabriek, een voorstelling die op het moment weer in het land te zien is. 


Boven: Elout Holen en Marlyn Coetsier. 
Rechtsboven: schermopname: de pop Kobalt interviewt Elout Holop.
Rechts: Marlyn Coetsier handpop Harrie Harses in badje met theewater van de werkster.

foto's © gerard monté, 20 januari 2008.
 

In de voordrachten moet je de tekst van jezelf en die van de pop bijhouden.


Links boven: Fried Bachus vande Stichting Jonge Honden.
Boven: GG metFrot de muis, die strooikaas snuift..
Links: workshopbezoekster met pop en Bucky op achtergrond door Marlyn gespeeld .

foto's © gerard monté, 20 januari 2008.
 


Elout Hol liet Mathilde voor het publiek zingen en toonde Kobalt , de pop die hem op film interviewde over het aan elkaar vast zitten als pop en speler. Marlyn Coetsier speelde met een een ogenschijnlijk eenvoudige houten pop, Icarus, en Bucky deed mee in een kleine workshop waarbij een bezoekster ook met een pop mocht meedoen en die merkte dat een pop gaan laten zitten nog niet zo eenvoudig is.
Samen hielpen ze meneer Kowalski nog met zijn turnoefeningen en ze presenteerden Frot de muis, die het ooit presteerde een lijntje strooikaas te snuiven, nota bene tijdens een schoolvoorstelling! Stemmetjes nadoen hoeft niet bij poppen, je moet er bezieling in leggen en daarin waarin ze het helemaal met elkaar eens.

Fried Bachus van www.ouderottenjongehonden.nl vertelde na afloop nog over het initiatief van deze stichting die al enkele keren eerder een oude rot een jonge hond liet presenteren in de Culturele Salon om zo de continuïteit in de kunst te waarborgen.

Expo Colourful Childeren  6 januari 2008.
Op zondag 6 januari 2008 opend wethouder Bart Eigeman de expositie Colourful Childeren in de Culturele Salon aan de Vughterstraat 220. Daar is werk te zien van Ans Verdijk.

Werk van Ans Verdijk op de expo Colourful Childeren.

foto © gerard monté, 6 januari 2008.

 


Fotograaf Jan Banning te gast in Culturele Salon  6 januari 2008.

Tijdens de eerste editie van de Culturele Salon van het nieuwe jaar 2008 werd Jan Banning (jr.) geïnterviewd door Bart Rutte van Sm'S.

Jan Banning maakte in een aantal landen over de hele wereld foto's van mensen achter hun bureau. Dat kostte soms veel tijd of overtuiging maar ook snel werken om te voorkomen dat de mensen hun bureau netjes gingen opruimen waardoor het er onnatuurlijk uit zou komen zien.
In zijn boek Sporen van de oorlog portretteerde hij mensen die in Indë onder de oorlog geleden hebben, iemand in de zaal merkte op dat ook indische mensen in het boek voorkomen, die worden vaak vergeten. Banning vertelde dat er thuis wel over de oorlog gesproken werd. 
In Malawi fotografeerde hij de armoede, maar hij liet de mensen in hun huis zien wat niet zoveel gebeurt omdat in Afrika meestal buiten
gefotografeerd wordt. Naar aanleiding van deze serie in M, het tijdschrift dat bij NRC verschijnt, brachten de lezers spontaan 60.000
euro bijeen. Later fografeerde hij de inwoners van het dorp weer, aan de muur hingen zijn portretten en het tijdschrift lag op tafel. Door zijn fotograferen was er iets veranderd in het dorp.


Banning [links] geïnterviewd door Bart Rutte [rechter foto] van het SM's, vertelde o.a. over de problemen die hij ervoer om toestemming te krijgen mensen achter hun bureau te fotograferen.
Boven links: hier gaat het over foto's genomen in Vietnam waar hij slachtoffers van de Agent Orange vastlegde. 

Links: Na afloop ontvangen de heren een schort van de organisatie. 
foto's © gerard monté, 6 januari 2008.

 


Wim Berings te gast in Culturele Salon  16 december 2007.

In de Culturele Salon van 16 december 2007 was Wim Berings -De wetten van Keppler- en Kim Zonneveld. Zij werden geïnterviewd door Henk Langenhuijsen.

Rechts boven: Kim Zonneveld. 
Boven:Wim Berings bij de Culturele Salon van zondag 16 december 2007.
Rechts: Interviewer Henk Langenhuijsen.


foto's © gerard monté, 16 december 2007.


 


Cultuurliefhebber Jo Timmermans kritisch over gemeentelijke cultuurpolitiek  4 november 2007.
Dat de Bossche mecenas Jo Timmermans van een erg welwillend College van B&W een Jeroen Boschcentrum in de schoot geworpen kreeg was volgens de keuze van Van Gaal een lijdensweg. Het meer specifieke antwoord van de man die tevens een groot deel van het Bossche erfgoed beheert luidt: 'Het bisdom werkte niet echt mee. Dat heeft me jaren gekost. Ze waren eerst al niet ’in ‘ voor een nieuwe bestemming van de Jacobkerk en wilde hem zelfs slopen. Dankzij de Rijksdienst voor Monumentenzorg is dat lot de kerk bespaard gebleven. Door doortastendheid en jaren lang volhardend optreden is dat monument toch een Jeroen Bosch Art Center geworden, hoewel het aanvankelijk een nieuw Prentenmuseum moest worden dat te krap behuisd raakte. Tussendoor kwam Rombouts nog met het plan om het pand van Invito op de Markt [aankoop op kosten van Timmermans] als Jeroen Boschcentrum in te richten. 

Timmermans stelt de bezuiniging van de Bossche politiek aan de kaak: '‘Het stadsbestuur staat niet sympathiek tegenover kleinere podia [zoals bijv. de Bieb, Muzerije en Artots]. Den Bosch wil zo graag een stad zijn van toerisme en cultuur. In plaats van voorwaarde scheppend te zijn voor de kunstenaars, hakt ze de subsidie af van de kleine podia. Daar zit geen visie achter.
Bij de kampioenen van hockey en basketbal staan ze vooraan, maar bij de kleinere laten ze het afweten.

Jo Timmermans die de ambtelijke procedures aan de kaak stelde. foto © gerard monté, 4 november 2007.


In het Jeroen Boschjaar [2016] kan de stad zich niet beter manifesteren door alle clubs en verenigingen uit te nodigen om -op welke kunstzinnige manier ook -Den Bosch als stad van Jeroen Bosch te laten zien. Dat kost de gemeente maar een kleine bijdrage. Door die opzet betrek je het publiek bij zo’n manifestatie, ‘ aldus een op dreef zijnde Timmermans.

Als ex-directeur van Center Parcs [gehuwd met Gerdie Wilbers, de dochter van Piet Derksen ] heeft hij kennis van zaken: ‘Ik weet wat de klant wil’. Sprekend over het Stedelijk Museum dat nu aan zijn 4e en in 2009 ook nog aan zijn 5e verhuizing toe is, stelt Timmermans ‘…in zijn zakelijk leven nog nooit zo’n kapitaal vernietiging te hebben gezien.’ 
Jo Timmermans, voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, is verzamelaar van kunst, zoals globes en landkaarten en werken van Herman Moerkerk en Hendrik de Laat sr.. Daarnaast is Timmermans de initiatiefnemer van het Prentenmuseum in de Verwersstraat, waar deze kunst wordt tentoongesteld.
Frans van Gaal was tijdens de Culturele Salon van 4 november 2007 de interviewer.

 foto's gerard monté, 4 november 2007.
 

SM's
Van Gaal zocht bij Timmermans, als voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, ook naar mogelijke ambities om het directeurschap van het Stedelijk Museum erbij te nemen? ‘Nou nee, voor die miljoenen zou heel veel meer kunst gekocht kunnen worden,’ antwoordde Timmermans, die - als ie de job zou aannemen - eerst de marketing van het museum wil aanpassen. ‘Hoofddoelstelling van een museum is toch zoveel mogelijk bezoekers te trekken….? ‘
Van Gaal sloot af met de vraag uit het publiek of Timmermans een ambitie in de politiek heeft? ‘Ik vindt het wel mooi zo. Nu heb ik voor het een en ander nog de handen vrij. In de politiek gaat zoveel tijd zitten in praten. Als wethouder wordt je toch van alle kanten aangevallen. Politici verkeren daardoor vaak in een spagaat.’ zie ook pagina van de Kring Vrienden 

Margriet Heijmans in Culturele Salon 21 oktober 2007.

Zondag 21 oktober 2007 werd Margriet Heijmans in de Culturele Salon [Vughterstraat] geïnterviewd door Henk Langenhuijsen.
De in 1932 in Den Bosch geboren Margriet Heymans [eigenlijk: Heijmans] vertelde dat ze als kind een tijdje naar een instelling moest omdat ze lastig was. Ze mocht er veel tekenen en Engelse psychiaters die kwamen kijken naar haar tekeningen zeiden dat ze schiszofreen zou zijn, oa omdat ze boterhammen aan een waslijn tekende. Maar dat is ze altijd gewoon blijven doen.
Met haar zus Annemie ging ze naar de academie en ze werkten lang samen, nu kan dat niet meer omdat ze voor de kinderen en kleinkinderen zorgt. Ze wonnen samen wel prijzen maar nu heeft ze de Nienke van Hiechtum-prijs alleen gekregen.

---
Margriet Heijmans tijdens haar vertellingen en met haar mimiek in de Culturele Salon.
 foto's © gerard monté, 8 oktober 2007.  
 
Over het boek Diep in het bos van Nergena, waaruit ze ook voorlas, vertelde ze dat het een gehucht bij Boxtel is waar ze als kind vroeger veel naar toe gingen.Die bezoeken verwerkte ze in het boek, het is autobiografisch : " je moet het ergens vandaan halen". Net zoals de ervaringen in de oorlog met het eten en de bezoeken aan het huis van een oom in Maliskamp.
Ze liet haar schrijfboeken zien, grote boeken waarin ze dagelijks schrijft en dingen plakt die ze mooi vindt. Ze hoeft er niet in terug te lezen maar kijkt ernaar en weet dan al weer wat ze wilde schrijven in het boek waaraan ze bezig is. Deze schrijfboeken houdt ze bij sinds 1993 en eigenlijk mag iedereen erin lezen.
Bij het schrijven is ze vaak onzeker of het wel mag door de ervaringen met uitgevers die haar teksten veranderden en zoetiger maakten (Lemniscaat) maar tekenen doet ze bij wijze van spreken bijna met de ogen dicht.
Woorden als Gunderweit moest ze eigenlijk veranderen maar dat wilde ze niet omdat het anders haar taal , haar ritme niet is. Ze liet een van haar boeken zien waarin ze de tekst met pen weer terugveranderd heeft
Ze laveert tussen wat kan en wat vreemd is maar doet dat niet expres aanstellerig, maar wil zoken naar het vreemde.
In haar latere tekeningen zocht ze meer naar de essentie, wat ook kwam door het lesgeven aan studenten, waar ze zelf ook veel van geleerd heeft.

Margriet Heijmans heeft pret bij het vertellen en rechts tijdens het voorlezen uit het boek Diep in het bos van Nergena. 
Toon Bierman piano en Anne Swinkels aan de klarinet. Zij speelden muziek van Reger een Sonate, en van Kokai 4 Hongaarse dansen.
 
foto's © gerard monté, 21 oktober 2007.

Ze heeft veel van de taal van kinderen overgenomen want die zijn nog niet gevormd en zeggen mooie zinnen. Die zinnen verzamelt ze, net als dingen van vroeger die nog zo zijn, b.v. het geluid van prei die doorgebroken wordt. Het volgende boek wordt niet speciaal voor kinderen of wie dan ook, maar een boek voor haarzelf dat ze steeds opnieuw kan lezen zonder dat het gaat vervelen.
Schrijven doet ze elke dag want schrijven is geluk, anders zit er een gat in de dag.

Culturele Salon met Jan de Bie 7 oktober 2007.

Jan de Bie werd door Aloys van de Berk [kunstlocatie Würth], ondervraagd over onder meer zijn laatste uitgave D'n Elvis. Deze bibliofiele uitgave, verluchtigd met tekeningen, maakte de Bie tgv de 30ste sterfdag van Elvis. Het is een productie in een oplage van 40 stuks van de nieuwe uitgeverij van Freek Strating [gebouw Veemarktkade].  

Jan de Bie merkte nog op dat op de tentoonstelling Wauw! in het Noordbrabants Museum Elvis en de Beatles ontbreken. Verder werd er gesproken over de betekenis van hiërogliefen in zijn werk, "De Dommel is mijn Nijl geworden". En over het werk van de Ierse auteur James Joyce die veel in zijn werk terugkomt. Hij had de straat waarin de hoofdpersoon van Ulysses woont, getekend zonder die straat ooit gezien te hebben. Toen ze in Dublin waren, bleek het wel precies te kloppen. De figuur van Joyce is in veel werken van De Bie te herkennen en ook de figuur van de 18e-eeuwse schrijver Jacob Campo Weyerman, afkomstig uit Den Bosch.
Toen hij in Frankrijk van een prachtige bibliotheek, compleet met enkele globes, stiekem van de suppoost een foto mocht maken, bleek bij thuiskomst de foto volledig zwart te zijn op een klein helder rondje na. Dat werd het begin van een serie 3-dimensionale prenten met bibliotheekinterieurs. [Kerkstraat, kledingzaak] 
De Bie schildert -en maakt- ook veelkleurige hokken of hutten. Een ervan staat in zijn atelier. Vroeger kwam hij daar wel eens binnen en wist dan urenlang niet wat te gaan doen. Als hij nu enkele seconden in zijn hut zit, dan weet hij binnen enkele seconden welk plankje hij waar vast wil timmeren.

Simon van 't Hoff speelde blues en jazz op de piano en improviseerde zelfs even op een van de veelkleurige schilderijen van De Bie waarin hij een partituur zag.

Hierboven: links pianist Simon van 't Hoff. die jazz en blues speelde.
Rechts boven: Jan de Bie bij zijn toelichting van foto's van zijn werk.
Rechts: interviewer Aloys van de Berk van Wurth en Jan de Bie.  


foto's © gerard monté, 7 oktober 2007.
 


Frans van Gaal interviewt Wim Claessen  juni 2007.
In galerie Achter de Kan in de Vughterstraat was zondag 3 juni 2006 Wim Claessen, oud- Boulevarddirecteur, te gast. 

Boven: Bo van de Graaf en Kees Molhoek.
RechtsFrans van Gaal interviewt Wim Claessen.


- foto's © gerard monté, 3 juni 2007.
 


Culturele Salon met gastheer Jan van Putten en Piet Jan Dusee 20 mei 2007 
In de Verkadefabriek vond op 20 mei 2007 de Culturele Salon plaats. Gastheer was Jan van der Putten en Piet Jan Dusee van Productiehuis Brabant. Bert Lupes, eerder de acteur als Don Quichot bij Artemis, las het verhaal 'Rook' voor van Piet Jan Dusee. Leonie Clement programmeur bij Verkadefabriek.  
Behalve de "live"-gasten Jan van der Putten , Piet Jan Dusee, en Leonie Clement, waren er ook "makers" via het scherm te zien en te horen: Lenneke Maas, Kees Roorda, Leonard en Jeroen. Deze filmpjes zijn ook te zien op de site van het productiehuis www.productiehuisbrabant.nl

Madeleine Matzer reageerde vanuit de zaal op de vraag wat het productiehuis voor jonge toneelmakers betekent en betekend heeft voor hun carrière. Madeleine regisseerde afgelopen tijd een bewerking van Hockwerda's kind van Oek de Jong. Van Hector Malot bewerkte zij Alleen op de wereld. Zij heeft de voorstelling Knielen op een bed violen in voorbereiding, naar een boek van Jan Siebelink.
Boven: Jan van der Putten [directeur Verkadefabriek en Jan Dussee [r.] die pret hebben over een opmerking van Jan Nelissen
Rechts boven: regisseuse Lenneke Maas Productiehuis Brabant.   De filmpjes waren ook op der site van Productiehuis Brabant te zien.
RechtsLinks: Madeleine Matser, bekend van Bewerkingen van Hockwerda's kind en Alleen op de wereld, is bezig met voorbereiding Knielen op een bed violen.: Intertvierwer Henk Langenhuijsen. 

foto's © gerard monté, 20 mei 2007
 

Piet Jan Dusee heeft een opleiding in de beeldende kunst en hij zei nog dat nog altijd te merken in zijn manier van aanpak. Hij schrijft ook theaterteksten, alleen dat en geen andere teksten. Het Productiehuis Brabant gaf vroeger onregelmatig schrijfopdrachten aan jonge auteurs maar doet dat nu structureel 4 keer per jaar.

Bert Luppes - eerder die middag veilingmeester voor colourful Children, las het verhaal Rook van Piet Jan Dusee voor. Luppes speelde eerder dit jaar Don Quichot bij Artemis.

Links boven: Via scherm aanwezig: Kees Roorda een van de makers.
Rechts onder: Leontien Clement - programmeur bij de Verkadefabrieek- gaf ook haar visie op werk van Productiehuis Brabant.
Rechts boven: Bert Luppes - speelde onlangs Don Quichot, las tekst 'Rook' voor van Piet Jan Dusee. 


foto's © gerard monté, 20 mei 2007.
 


Jan van der Putten en Leonie Clement spraken ook over de samenwerking van de Verkadefabriek en het Prodhuis -die zeker nu ze inhetzelfde gebouw zit soepel verloopt-, maar benadrukten net als Dusee de zelfstandigheid van beide partijen.
Jan van der Putten merkte aan het eind van de middag nog op dat het dan wel goed mag gaan met het cabaret, de musical en de operette, maar met het toneel gaat het niet goed: grote theaters plannen nog maar 10 theatervoorstellingen per jaar!

Marjan Teeuwen in Culturele Salon  6 mei 2007.
Op zondag 6 mei 2007 was Marjan Teeuwen te gast in de Culturele Salon Daar werd ze geïnterviewd door Henk Langenhuijsen.
Voor de intermezzo's zorgden: Diana Huismans piano - Riet van Lent zang . Zij brachten liedjes van Beach Boys, de Beatles en Nora Jones.

Hierboven: Henk Langenhuijsen in een voorgesrpek met Marjan Teeuwen [r.] Tijdens het interview vertoonde Marjan Teeuwen [r.] korte fragmenten van de cataogus-dvd - hier van Micha Butink.
foto's © gerard monté , 6 mei 2007. 
 
 

Marjan Teeuwen organiseerde 2 jaar geleden de fototentoonstelling Constructed Moments op de zelfde plaats. 
In het verleden o.a. in de Verwersstraat in het huis van de tandarts Van Lith, waar later Arti Capelli domicvilie koos. Ze werkt zelf in haar atelier in de Korte Waterstraat maar maakt ook foto's in haar huiskamer. 
Als drijfveer voor haar kunst en het maken van tentoonstellingen noemde ze het zoeken naar de zin van het bestaan. Haar volgende tentoonstelling zal over schuilplaatsen gaan want "Kunst is een schuilplaats voor de ziel".

De intermezzo's kwamen van: Diana Huismans piano - Riet van Lent zang. Dit duo bracht liedjes van Beach Boys, Beatles en Nora Jones. foto's © gerard monté, 6 mei 2007. 
Meer info www.kw14.nl

Culturele Salon in Achter de Kan met Jonge honden / oude rotten 4 maart 2007.

Twan Mikkers begon als beeldend kunstenaar en ontdekte toen via opdrachten het theater. In het gesprek vertelde Mikkers over het Waterschei-project , over de mijnen in België. Diens vader was ook mijnwerker geweest. Twan was een keer met hem 1600 meter onder de grond gegaan. Daarvan werden foto's van de gebouwen van Waterschei vertoond. Mikkers maakte daarvan zijn ideeënboekje. Zie ook: www.twanmickers.nl

Links boven, vlnr: Twan Mikkers , Henk Langenhuijsen en Jur van der Lecq tijdens de voorbereiding in Galerie Achter de Kan. op zondag 4 maart 2007. Het programma was getiteld: jonge honden/oude rotten.
Boven rechts: Jur van der Lecq [r] en Twan Mickers [l].  


foto's © gerard monté, 4 maart 2007.
 


Boven links: Twan Mickers, rechts Jur van der Lecq.
Rechts:de Mannen zonder plannen - Marc Hijink en Roel Venderbosch - zongen o.a.  Middagje theater en Oerend hard , maar dan zeer voorzichtig.

foto's © gerard monté, 4 maart 2007. 
 

Jur van der Lecq volgde opleiding aan de Academie Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht. Van der Lecq speelde ook mee in de film Abeltje en vindt meedoen aan films heerlijk omdat je dan zo in de watten gelegd wordt. Daarnaast speelde en regisseerde hij bij Lijn9 en nu het Vervolg in Maastricht. Momenteel doet Van der Lecq nog veel jeugdtheater. Inder tijd speelde Van der Lecq ook Don Quichot , maar dat was anders dan de DQ van Artemis die de avond ervoor [ 3 maart 2007] in premiëre ging in TheateradParade, toen zochten we meer de DQ in onszelf. De grebroeders Karamazov en ook De idioot zijn door Van der Lecq bewerkt.

Hans van der Laan en Bas Backx architect [Bureau Hans van der Laan]te gast in Culturele Salon 4 februari 2007.

Hans van der Laan, die het bureau van zijn vader voortzette en Bas Backx stonden op zondag 4 februrai 2007 in het middelpunt van het maandelijks programma in de Culturele Salon in de Vughterstraat.


Onder: links: de muziek werd verzorgd door Marieke Keser en Alexander Geller.
Rechts boven: de gasten Bas Backx [l] en Hans van der Laan [m] met interviewer Frans
van Gaal. 
 Boven links: de gasten gezeten voor een projectiescherm
waarop een kerk in Vaals staat afgebeeld, die volgens de Bossche school is gebouwd.  

foto's © gerard monté, 4 februari 2007.

Hans nam het bureau van zijn vader over, pas na een studie kerkelijke architectuur kreeg hij echt interesse in de Bossche School, de architectuur richting die werkt met de Architectonische ruimte en het Plastisch getal.
Op het projectiescherm werd een afbeelding getoond van het klooster in Vaals, een project van zijn oom Dom van der Laan, de stichter van de Bossche School.
Het stukje van de rijksbouwmeester in de NRC enkele dagen ervoor, had hem nogal gestoken. Zij zijn geen traditionalisten, maar architecten die naar het oorspronkelijke terug willen, naar de oorsprong. Duidelijke voorbeelden van deze school in Den Bosch noemde hij het Sint-Janslyceum en ook de Lucaskerk. 

De Bossche School lijkt een Spartaanse architectuur op te leveren maar geeft toch een gevoel van geborgenheid, door de maatvoering en de ruimte-indeling. Op de vraag van interviewer Frans van Gaal welk gebouw in Den Bosch gesloopt zou mogen worden, noemde hij de flat op het Loeffplein omdat dat gebouw geen samenhang heeft met het historische stadsweefsel.  

Het afstudeerproject van Bas Backx [r], huizen op een bestaande parkeerterrein. foto's © gerard monté, 4 februari 2007.

Bas Backx, die sinds kort medewerker is van het bureau Van der Laan, studeerde in Eindhoven. Als afstudeerproject hij hij het idee voor een bebouwing in Antwerpen van een parkeerterrein met woningen en een pleintje en een grote gebouw daarvlakbij dat dichtbij een grote toren staat. Het is niet uitgesloten dat dit project ook werkelijk tot uitvoer gebracht zal worden. Backx wil ontwerpen tegen de waan van de dag in, ook in de Bossche School-stijl.

CultureleSalon -op zondag -schenkt aan Colourful Childeren, 4 oktober 2006
Jan Nelissen, directeur van de Culturele Salon op Zondag op Vughterstraat 222, stelt de opbrengst van de verkochte werken van de editie van de Salon ter beschikking aan Colourful Childeren. Dat bedrag heeft al de grens van 30.000 euro overschreden. Colourful Childeren is een project dat de exploitatie van een tehuis voor verstandelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen in Namakal [India] mogelijk maakt. Aan dit project is ook een studiefonds koppeld voor arme meisjes in Lira en Apac [Oeganda].
Elke eerste zondag van de maand is er minimaal een bekende personen in de Salon te gast. Op 1 oktober 2006 waren dat prof. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie. Ook spraken er twee experts op gebied van moderne kunst, te weten Roland Janssen [Galerie Willy Schoots Eindhoven] en Arno Verkade [veilinghuis Christie's], die over kunstwerken, kunstenaars en de prijzen van de werken e.e.a. uiteen zetten.Hierboven Indruk van de expositie. 
Links onder: Arno Verkade van Christie's: Kwaliteit blijft voorop staan.
Rechts: Verkade legt de verschillen uit tussen een veilinghuis en een galerie. 
foto's © gerard monté, 1 oktober 2006.


Hierboven, Links: Frans van Gaal interviewt Roland Janssen. Rechts bovben: Directeur Jan Nelissen van de Salon prijst enhousiast een setje kaarten aan van Colourful Childeren. 

foto's © gerard monté, 1 oktober 2006.
 Op 15 oktober 2006 treden Marc Vlemminx [directeur/ artistiek leider Station Zuid ] en de in Den Bosch woonachtige Amerikaanse choreograaf Stephen Shropshire, die bekend is van 'The Recital', in de Salon voor het voetlicht. 
Overigens loopt de actie Colourful Children gewoon door.

Culturele Salon  met directeur Keramisch Werkcentrum Koos de Jong en presentatie werk van Couzijn van Leeuwen  
4 juni 2006.

Op zondag 4 juni 2006 was in de Culturele Salon [Vughterstraat /Galerie Achter de Kan] Koos de Jong te gast.. De Jong werd geïnterviewd als directeur van het Europees Keramisch Werkcentrum.  Tevens was er een presentatie van de kunstenaar Couzijn van Leeuwen. De in Boxtel wonende kunstenaar toonde eigen werk. Er was ook een videopresentatie van de kunstenaar te zien.

Boven: Henk Langenhuijsen die Koos de Jong [ook op rechter foto] interviewt
Rechts: Jan Nelissen, initiatiefnemer van de Culturele Salon met zijn vrouw die bloemen in ontvangst nam. Het echtpaar heeft een project gestart voor kinderen in India.

foto's © gerard monté, 4 juni 2006.


Couzijn van Leeuwen, die er net een werkstudie van drie maanden op heeft zitten bij het EKWC. Zijn technieken is gelaagd karton van melkpakken.

foto's © gerard monté, 4 juni 2006.

 

Couzijn van Leeuwen toonde behalve zijn werk - op een video-presentatie- ook een ruimte in een museum waarvoor hij handmatig platen voor de vloer gezaagd had, maar dat moest hij later opnieuw doen omdat het drie-dimensionalke effect niet werkte.
Koos de Jong directeur  EKWC sprak over over Den Bosch als keramiekstad, het keramiekbal van najaar 2005, de sponsors, de kunstenaars, die 3 maanden komen werken en de keramiekroute. In dat thema kwam even de eerste deelnemer in beeld namelijk de architect Winny Maas. MWRD, oktober 2006.

Culturele Salon op zondag met Natasja d'Armagnac 2 oktober 2005

   
Henk Langenhuijsen interviewt Natasja d'Armagnac, toneelschrijfster/regisseuse Natasja d'Armagnac.
Natasja ontving uit handen van Pietjan Dussee het eerste exemplaar van haar theaterteksten.

foto's © gerard monté, 2 oktober 2005.
 
 


Links: Opening van deze editie door JanNelissen. 
Rechts:boven Romijn Conen en Marije Idema lezen -mét Anne en Charlotte toneelteksten voor van Cocue [1997]. 
Rechts projectie toneelfoto's tijdens het interview met Natasja d'Armagnac.


 
foto's © gerard monté, 2 oktober 2005.

 Culturele Salon -programma rond wethouder Roderick van de Mortel en Judka- 20 maart 2005
Gastheer Jan Nelissen van Galerie Achter de Kan [Vughterstraat 222] organiseert periodiek een Culturele Salon waar een opvallende persoonlijkheid als gastspreker wordt uitgenodigd. Het programma wordt afgesloten met een eenvoudige lunch.
Vooraanstaande personen uit de kunst en cultuur en of de politiek worden in deze periodieke te houden edities van 'de Salon' uitgenodigd en bevraagd.

   
  Links boven: De opening van de Culturele Salon op zondag 20 maart 2005 met gastheer en oud-advocaat Jan Nelissen.
Links: Henk Langenhuijsen, docent Nederlands aan het KW1College, interviewt wethouder Roderick van de Mortel.

 foto's © gerard monté, 20 maart 2005.
 


Gespreksleider Henk Langenhuijsen, docent Nederlands aan het KW1College, benaderde wethouder Van de Mortel kritisch over de aspecten kunstbeleid, met name beeldende kunst, de atelierruimten en het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst dat per 1 mei 2005 Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch gaat heten.

Mezzo-sopraan Ariane Kievits met pianist Hein Fransen brachten liederen van Richard Strauss, Schubert en fragmenten uit de opera's van Verdi en Mascagni.   foto's © gerard monté, 20 maart 2005.


Ariana Kievits zong op deze voorjaarsdag liederen van Schubert o.a. Gretchen am Spinnrade en Die junge Nonne en ook liederen van Strauss en Duparc. Uit de opera's van Verdi bracht Ariana Il Trovatore en van Mascagni: Cavalleria Rusticana. Het optreden van deze- eerder op het Internationaal Vocalisten Concours gelauwerde -mezzo-sopraan was indrukwekkend door haar techniek en performance.
Het programma van de Culturele Salon eindigde met een theaterproductie van Judka door o.a. Judith Bruynzeels [r] en bijgestaan door enkele musici [l].

foto's © gerard monté, 20 maart 2005.


Onterechte kritiek op tekort aan ateliers  19 maart 2005.  
Er bestaat geen tekort aan kunstwerkplaatsen, maar feit is wel, dat er geen doorstroming plaatsvindt en bovendien dat sommige ateliers worden onderverhuurd. Dat bleek na een gemeentelijk enquête onder kunstenaars waarop de helft van de 450 formulieren terugkwamen [50% respons]. Als antwoord op het gemopper van kunstenaars over het tekort aan atelierruimte, zegt wethouder voor Cultuur Roderick van de Mortel vanmorgen in de Culturele Salon [Achter de Kan], dat de gemeente graag afgestudeerde studenten in de stad wil houden zodat ze bijdragen aan de vitaliteit van het kunstklimaat. Direct antwoord op het ateliertekort is ten eerste, dat er spoedig betaalbare ateliers moeten komen en ten tweede dat er gesprekken volgen met grootschalige pandenbezitters [zoals de BIM] en ambtenaren olv het Centrum voor Beeldende Kunst om leegstaande panden tijdelijk ter beschikking te stellen aan kunstenaars. De gemeente reikt als oplossing aan: reservering van 1 miljoen euro om het aantal permanente ateliers uit te breiden en een gesprek aangaan met de atelierhouders om de doorstroming te bevorderen. 

----------------
Concertzaal in Culturele salon  , 24 januari 2005. 
In de Culturele Salon, die Jan Nelissen van Galerie de Kan periodiek organiseert, komt op 20 februari 2005 Frank Verhallen voor het voetlicht, op 6 maart Ad de Visser en op 20 maart wethouder Roderick van de Mortel.
Gisteren zondag 23 januari 2005 sprak Jan van Laarhoven, directeur Noordbrabants Museum, zich uit tegen de komst van een concertzaal binnen de muren van het Museumcomplex. ‘We hebben al geen ruimte voor een depot en dan zouden we hier wel een concertzaal, die ik overigens graag zie komen in de stad, gaan bouwen.’Van Laarhoven reageerde op een plan van de Toonzaal [voormalige synagoge] om het te bouwen auditorium binnen het vernieuwde museumcomplex tot concertzaal te verheffen. Frank Verhallen is de man achter het Koningstheater. Ad de Visser is de schrijver van boeken over moderne kunst. De Visser verdiept zich momenteel in de literatuur van de Grieken en Romeinen. Van de Mortel zal ingaan op ’s-Hertogenbosch als ‘Culturele hoofdstad van het Zuiden’ en met name op het beleid rond de moderne beeldende kunst. 
--------------------------------
Galerie Achter de Kan is de opvolger van Galerie/kookstudio de Keyzer.

Jan Nelissen was ruim een jaar geleden samengegaan met de Keizer Culinair. Daarvoor had ie zijn galerie aan Vughterstraat 222 beschikbaar gesteld. Maar de kookstudio zat teveel de ontplooïng van de kunstgalerie in de weg. Elkaars wegen hebben zich gescheiden: Voortaan gaat Jan Nelissen met een Culturele Salon verder genaamd Achter de Kan. De Kookstudio Keizer zet zelfstandig zijn activiteiten op Vughterstraat 222 voort.
Als Bossche kunstliefhebber brengt voor een select gezelschap zondagsmorgens bij kunst betrokken persoonlijkheden voor het voetlicht. Tussen 10.30 -14.00 uur is er een programma met voordracht beschouwingen, interviews, welk programmadeel afgesloten wordt met een lunch. 
24 oktober Ko van Dun kunstdocent programma opgebouwd met Praags 'Trio Concertino'.
7 november Marc Vertseeg directeur Vocalisten Concours interviewer Guy Verhulst
21 november Uitgever Ton Meulman, voormalig eigenaar van Boekhandel Heinen
5 december lezing over Monet door Joris van Sleeuwen kunsthistoricus
19 december lezing door pianist Frank Peters van het strijkkwartet Quator Danel [optreden in de Toonzaal 18-19 december 2004].
Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een lunch. -/Zie ook www.achterdekan.com


Opening Galerie Achter de Kan- 28 maart 2003 

Van Carplace via Kapperschool, naar Kunst & Koken, dat is in het kort de geschiedenis van Vughterstraat 222, waar de nieuwe galerie Achter de Kan is gevestigd .
Toespraken -door ondermeer stichtingsbestuurslid Hans Dona en een wat langere door Hoofd Cultuur Peter Lammerts die wethouder van cultuur Roderick van de Mortel verving, en sprak over ‘de culturele salon’ en ‘ ..een ruimte die zijn weerga niet kent’ - ging de opening vooraf.
Ook kunstkenner Chris Manders, kwam aan het woord. De voormalige directeur van de Tilburgse Kunstakademie hield een nog langere causerie over kunst. Daarin gaf hij een historische terugblik op beroemde kunstenaars van wie namen van gerechten zijn afgeleid [o.a. de Italiaan Carpaccio].
Diverse disciplines, de politiek, familie en relaties en de advocatuur waren er aanwezig. Immers Jan was de advocaat die voorheen zijn uren declareerde en nu –zoals Dona het zei- met inzet en prestatie een bijzondere combinatie van koken en beeldende kunst op een spannende manier heeft gerealiseerd. 
Nelissen: ‘...met deze culinaire galerie is een ouwe jongensdroom, waar ik met hart en tijd mijn energie in wil steken, verwezenlijkt’.
‘De grondtonen en grondverf zijn gelegd, nu nog de verfijning en afstemming om dit kunstwerk te vervolmaken,’ aldus de galeriehouder die als ultieme wens - bij een goeddraaiende galerie [en daar kunt u voor zorgen] –graag een buitenlandse kunstenaar in zijn inpandig appartement huisvesting zou willen bieden.
‘Ik hoop dat in deze inspirerende plek wordt nagedacht en gedebatteerd over kunst.’
Nelissen ontmoette toevallig ruim een jaar geleden de Amsterdammer Klaas Beumer en zijn partner Maartje Stuive die kookte bij tv-Koffietijd. Beiden waren op zoek naar een locatie in Den Bosch voor hun ‘Keizer Culinair’, die al op zeven plaatsen in Nederland met kooklessen actief is.


 Nieuwe galerie Achter de Kan   14 maart 2003
mr. Jan Nelissen heeft Vughterstraat 222 verbouwd tot galerie. Eerder kondigde Nelissen aan samen met de Amsterdamse Keizer Culinair daar ook culinaire workshops te gaan houden. Voorheen hield het kunstenaarsverband Stichting Overleg Kunstenaars, kortweg STOK, op dezelfde locatie expo’ s. Dat is inmiddels verhuisd naar de Guardianenhof.
Nelissen, die met de ex-directeur van de Tilburgse Kunstakademie Chris Manders een aparte stichting in het leven heeft geroepen, zei toen het perceel te gaan verbouwen tot bedrijfsruimten….
De naam van de galerie aan de Vughterstraat is afgeleid van het aanpalend steegje Achter de Kan. De galerie beoogt een ‘moderne culturele salon/huiskamer voor bedrijfsleven, overheidsinstellingen en de belangstellende particulier te worden,’ zoals in de uitnodiging staat te lezen.
Wethouder Roderick van de Mortel verricht op 28 maart 2003 de officiële opening van de expo met werken van René Korten [schilderijen], Wijnand van Lieshout [foto’ s] en Karin van Pinxteren [zeefdruk].
 
Galerie Nelissen 9 november 2002.

mr. Jan Nelissen, initiatiefnemer van Galerie Achter de Kan, waar ook elke maand een Culturele Salon wordt gehouden.

foto © gerard monté, 20 maart 2005.

Jan Nelissen, die tot najaar 2002 onderdak bood aan STOK [Stichting Ontmoet Kunstenaars] gaat op eigen idee verder met een galerie. Aanvankelijk zei hij de ruimten nodig te hebben om ze te verhuren als bedrijfsruimten. Onlangs maakte hij bekend zelf een galerie te willen beginnen. Nelissen woont op Vughterstraat 222, een voormalige garage later kapperschool. . Het pand gelegen naast Achter de Kan, werd naar ontwerp van architect Jan Krielaars een paar jaar gelden gerestaureerd. Het was de voormalige kapperschool.

Nelissen overweegt een nieuwe stichting met als naam 'Achter de Kan' op te richten samen met de Tilburgse Jos Wilbrink van de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting. 'Achter de Kan' gaat als paraplu dienen voor allerlei kunstzinnige activiteiten rond met name jonge kunstenaars .
Ook denkt Nelissen aan een samenwerking met Keizer Culinair die in Den Bosch al op zoek was naar een locatie. 
Keizer Culinair actief op het gebied van maaltijdbereiding, vormt als huurder de financier van zijn toekomstige galerie.Terug naar boven