Gemeente, politie en fiscus houden Integrale taxicontrole

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2015 Gisteren-donderdag 3 december 2012 - werd in de binnenstad door de gemeente, politie, fiscus en Inspectie Leefomgeving Transport [ILT] een taxicontrole gehouden. Van de 26 taxi's die werden gecontroleerd waren er twee zonder een APK-keuring en er werd in één geval fraude met een taxameter geconstateerd. Allen hadden een boordcomputer  geïnstalleerd.

De meeste chauffeurs hadden zich al ingeschreven voor het nieuwe BTx-keurkmerk..
Sedert kort is een verordening van kracht  waarmee chauffeurs een BTx-keurmerk kunnen verkrijgen.
Doel is de kwaliteit van het taxivervoer te verhogen. Op 16 december 2015 worden de eerste taxikeurmerken en BTx-vergunningen uitgereikt.