Nieuw ‘taxiverordening’ tegen snorders

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-02-2009 | Gewijzigd op: 26-02-2009
De taxistandplaats bij het station, maar ook in de Visstraat en Hinthamerstraat zijn lokaties waar taxichauffeurs meningsverschillen met elkaar uitvechten.
foto © paul kriele, 26 februari 2009.

Wethouder Bart Eigeman gaat z.sp.m. een aangepaste verordening doorvoeren die snorders, ofwel het tijdelijk verpachten van taxilicenties tegen moet gaan. Reden van de invoering van dit zgn ‘keurmerk’ is de wildgroei aan snorders. De aanleiding was de chaos met carnaval door het binnendringen van vreemde taxichauffeurs, die soms niet eens de weg kennen en daardoor een te hoog tarief vragen.
De Bossche taxi-ondernemers hadden zoals vorig jaar een Oeteltaxi motto ingevoerd zodat het publiek de hen vertrouwde en betrouwbare taxi’s kon kiezen, die wel de weg weten in de stad. Het snorderseffect speelt al jaren en er werd ook al jaren om een oplossing verzocht. Nu gooit de gemeente het op een APV [Algemene Plaatselijke Verordening] die moet worden aangepast. Dat maakt het mogelijk dat de politie daadwerkelijk kan ingrijpen bij overtredingen. Dit jaar is er al een tiental snorders door de politie geverbaliseerd en werd hun auto in beslag genomen.