Invoering keurmerk Bossche Taxi's

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2011 | Gewijzigd op: 02-02-2011
De volgende week woensdag 2 februari 2011 ondertekenen partijen een convenant waarin het keurmerk van de Bossche taxi's is vastgelegd.
 Dat keurmerk waarborgt de deskundigheid [diploma's en vergunningen] van de taxi-onderneming/chauffeurs en voorkomt gesjoemel met de rijtijden en ritprijzen.
Met dit keurmerk krijgt de gemeente de gelegenheid  snorders en andere illegale taxi's te boycotten.
mr. Jenny Thunnissen, de  Inspecteur- generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Herbert Landsdaal, als voorzitter van de Bossche taxibranche TaxiNL en plv. districtschef Jan Kort en wethouder Bert Pauli zijn de mede-ondertekenaars.
Met het convenant kiest de gemeente voor aanvullende kwaliteitseisen, die door de Bossche branchevereniging TaxiNL bewaakt gaan worden. Daarvoor is een onafhankelijke auditcommissie ingesteld, die kan adviseren
het keurmerk af te nemen als de ondernemer niet aan de eisen voldoet of teveel overtredingen maakt. Gemeente, politie en Inspectie blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de taxibranche.