50 jaar Teun van Pelt Sport

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2014 | Gewijzigd op: 27-04-2014
In mei vieren Henk en Lisette van Pelt het feit dat hun [schoon-]vader, op 1 mei 1964 op de hoek Hinthamerstraat Clarastraat een sportzaak startte. Op  die dag ging het hoekpand, een voormalige bakkerij*, als ‘Sporthuis Teun van Pelt’ open.
Henk [46 jr.], die per 1 januari 1994 vaders zaak voortzette, en Lisette [43] en hun medewerkers zijn zelf fanatieke sportbeoefenaars in tennis [Henk] of hockey. Daarin volgen zij het voetspoor van hun [schon-]vader, die in de komende maand zijn 75ste verjaardag viert en nog altijd actief is als bevoorrader van sportmateriaal bij de sportverenigingen in de omgeving.
In die vervlogen jaren 60 begon vader Teun [profvoetballer en tegelijk opticien] samen met zijn vrouw Tiny, die veelal de winkel bestierde, de sportzaak. 
 
*zie Hinthamerstraat 135 bakkerij Van Schijndel  artikel dd. 1 oktober 2011.

Henk en Lisette van Pelt -Ponjé
gaan een feestmaand tegemoet
.

foto © paul kriele, 5 april 2014.
Zo steekt dat na 50 jaar nog in elkaar: Henk is de pr-man, de netwerker en relatiebeheerder en Lissete doet de zakelijke kant, regelt de financiën en is er voor het personeel. Maar Henk was dan ook nog actief als tennisleraar en tegenwoordig afgevaardigd in diverse besturen van sportverenigingen c.q. organisaties.
Indertijd was het assortiment vooral op voetbal en tennis gericht en daarnaast de camping als opkomende vrije tijdsbesteding.
Meegegaan in de tijd
Eerst nog werd het voetbal min of meer afgestoten en ging Van Pelt zich richten op tennis en hockey en nam vervolgens [einde in 1996] ook de clientèle van Koesen Sport over.
‘Een andere nog ingrijpende verandering is internet,’ zegt Henk, ‘Internet, dat je steeds aan het denken en aanpassen zet. Meegaan met de tijd is een belangrijk element voor de ondernemer. Maar daarin blijft steeds de klant centraal staan’.