Eis 16 maanden tegen Vastgoed ondernemer Roger Lips

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-01-2021 | Gewijzigd op: 19-01-2021

Tegen de vastgoed ondernemer Roger Lips is 16 maanden gevangenisstraf geëist. Die strafeis volgt uit het feit dat Lips geen informatie wilde geven over zijn zakenimperium met name de financiële aspecten.  Hij zou een schuld hebben van € 320 miljoen. Maar er zijn wel miljoenen zoek die Lips niet kan/wil traceren. Lips bleek ook € 30 miljoen aan een stichting te hebben betaald voor de kosten van zijn kinderen. Juist op die onduidelijke zaken, waarover Lips geen informatie wenst te verstrekken, richtte zich maandag 10 januari 2021 de rechter. Maar Lips wordt ervan verdacht in Dubai, waarheen hij ontweek, zijn computerinhoud te hebben vernietigd....
Hierna moet nog een onderzoek naar faillissementsfraude komen.

Bericht van 8 januari 2020 Roger Lips verschijnt voor de rechter 
De in Dubai verblijvende vastgoed ondernemer  Roger Lips moet donderdag  9 januari 2020 voor de rechter in Zwolle verschijnen.  Het  was lang stil in deze zaak van de om witwassen beschuldigde gefailleerde zakenman Lips, die bovendien tot ergernis van het Openbaar Ministerie weinig transparantie toont over zijn fianciële handelen en  het hoe en waarom van een failissement.  Zelf heeft de uit Uden afkomstige zakeman om een spoedige berechting gevraagd. Zo melden de media o.a. NRC en BD. Lips zou miljoenen uit zijn onderneming hebben weggesluisd.  
De rechter wil die inzage om aan de eisen van de curatoren in Lips' faillissement tegemoet te kunnen komen. Een inzage die overigens wettelijk verplicht is, anders volgt een gevangenisstraf. 
De kans is nihil dat Lips, die ook onroerend goed in Den Bosch bezat* , naar Zwolle komt, bang om vastgezet te worden. 

Bericht van 16  november 2014 Vastgoedondernemer Roger Lips houdt zich van den domme.
* Exklusief voor de NRC zegt de Vastgoed ondernemer Roger Lips, die voorheen kantoren had in Den Bosch [2] en in Vught en het commercieel project 'The Wall' langs de A2 in Utrecht opzette, de verantwoordelijkheid van diens ondergang af te schuiven op de banken ABN/AMRO en SNS. 'Niet ik maar de banken hebben tot mijn faillissement geleid,' aldus Lips die voor een keer een interview geeft aan een redacteur van de NRC [dd.15-11-2014]. Dat gebeurde in Dubai, waar Lips zegt niet te wonen, maar wel zijn vriendin en jongste kinderen.
 
-Boven: Roger Lips.
- Rechts Peperstraat 3-5 en boven Huyze Craaijenstein in Vught, voormalige kantoren van Roger Lips staan -op last van de banken- te koop*.
 

foto's © building business [boven] en paul kriele, 16 mei 2007 [r.] .

'De banken hebben een verkeerde inschatting gemaakt. Zij hadden de crisis [2008]  kunnen voelen aan komen, maar bleven maar leningen verstrekken,' zegt Lips, die hiermee de schuld  van zijn ondergang bij anderen legt.

Met die uitleg houdt Lips zich van den domme en geeft een verkeerde uitleg van de gang van zaken. 'Ik heb altijd mijn zaken goed op orde gehad,' citeert tot slot de redacteur deze 'grote jongen', die diep gevallen is.
Lips zat -september 2013 -al 24 dagen vast omdat hij geen informatie aan de curatoren over zijn bezittingen wilde verstrekken. Na vrijlating vluchtte hij naar het buitenland.

*zie ook bericht Veiling van voormalig kantoor Grobbendoncklaan   dd. 12 augustus 2014.
en ABN/AMRO vraagt faillissement aan dd. 8 april 2013.


 

Terug naar boven