Restyling en winkeluitbreiding Van Haren schoenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2015 | Gewijzigd op: 18-05-2015
Eindelijk is het dan zover..
Van Haren Schoenen op Pensmarkt  32 gaat dit jaar [..]de winkel geheel restylen. Dat past in de reeks, waarbij  alle filialen een opknapbeurt en een modernisering ondergaan. Tegelijk met deze aanpak wordt de zaak uitgebreid door het er naast gelegen winkelpand van voorheen Free Record shops,  op nummer 28 [woonhuis op nr. 30]  erbij te betrekken. Het project moet nog voor het najaar begint afgerond zijn.
Verbeteringen
Bij binnenkomst zal straks meteen aan de linkerkant de kinderafdeling zijn ingedeeld en verder op de begane grond de dames. Op de eerste verdieping komt dan de afdeling herenschoenen, die nu veel te klein is.

Eindelijk, na jaren van processen met bouwtekeningen en overleg met de gemeente..
Dit is weer en bekend voorbeeld van de ambtelijke molens die zo langzaam draaien en van de tussenkomst  van de Welststandscommissie e.d. Dat ging op een gegeven moment zo erg vervelen en lang duren, dat de Bossche architect van Van Haren zei, ik gooi het bijltje er bij neer. De zaak zou stoppen en het personeel zou op straat zijn komen te staan,  zo de balen had men aan dat gemeentelijk e gedoe overgehouden...
Van de andere kant wordt daar vandaan beweerd dat er voor de ondernemers in de binnenstad zo veel wordt gedaan qua vereenvoudiging van procedures, subsidievrstrekking [!] voor een winkelaanpassing,  woonfaciliteiten op de etages etc..

-Links: Pensmarkt 32, rechts zit van Van Haaren, feitelijk ook een dubbelpand op de nummers 32/34.
Links ernaast op nummer 28 zat Free Record Shops met een winkel op nummer 28 en het woonhuis op nummer 30 [bovenwoning]. 
Dat perceeltje  wordt bij Van Haren getrokken voor de kinderfadeling.-Rechts: Het interieur van Van Haren is een
pijpenla, hoewel achterin de zaak breder uitloopt.

foto's © paul kriele, 28 februari 2015.