Permanente plek Zoet Lieve Vrouw in [H]eerlijkheidwinkel

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 | Gewijzigd op: 23-04-2015
Donderdag 30 april 2015 is een bijzondere dag voor delicatessenwinkel ‘De Bossche (H)eerlijkheid’ [Kolperstraat 23]. Op die dag zal een beeltenis* van De Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch een permanent plekje krijgen in een nis in de gerestaureerde gewelvenkelder van de daar nog aanwezige oude stadsmuur.
Deze replica draagt de kopie van de ‘allemantel’ die ontworpen en gemaakt is door de kunstenares Nelleke de Laat. Die is gemaakt van verschillende lapjes stof die elk een bijzondere, vaak emotionele betekenis hebben voor de schenkers.
‘De allemantel laat zien dat De Zoete Lieve Vrouw dicht bij de mensen staat, wat zeker geldt in een stad als Den Bosch’, menen de eigenaren van De Bossche (H)eerlijkheid, Ronald Stoot en Erik van Veggel. 

* Het beeld komt uit een oud klooster, en past precies in de nis van de oude stadsmuur.

-Hierboven: De door Nelleke
de Laat ontworpen Mariamantel.
-Rechst boven: De delicatessenwinkel 
[H]eerlijkheid op Kolperstraat 23.
-Rechts: De plaats in de
historische gewelvenkelder van de
[H]eerlijkheid waar het beeld komt te staan.


foto's © paul kriele, 2 juni 2008 en 2 september 2014.

‘Ongeacht welk geloof een persoon aanhangt, De Zoete Lieve Vrouw is een symbool van liefde en troost, en wij zijn er trots op deze mooie traditie voort te mogen zetten’. Na de plaatsing zal het beeld op 2 mei officieel worden gewijd, om 14.00 uur ‘s middags.
Zie ook bericht 'Nieuwe mantel voor Maria dd. 2 juni 2008.