100 jaar schoonmaakbedrijf De Lelie

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2019 | Gewijzigd op: 13-10-2019
Het Bossche schoonmaakbedrijf De Lelie bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd met een magazine Vitaal en de presentatie van een elektrische bakfiets. Onder de directeuren William en Antoine gaat het bedrijf van hun voorvader mee met de tijd. 
Honderd jaar geleden, ten tijde van Van Lieshout, was de naam voor het bedrijf  nog glazenwasscherij. 
 
Tweelingbroers William en Antoine leiden
vanaf 2012 het bedrijf dat in 1919 door
overgrootvader Janus van Lieshout werd opgericht.
In een speciaal uitgebracht
magazine Vitaal staat de
geschiedenisvan De Lelie beschreven.

Bij gelegenheid van het eeuwfeest is er een jubileummagezine uitgegeven dat -- visueel- er glansrijk uit ziet met veel interviews met medewerk[st]ers.  Maar redactioneel gaat de redactie met zevenmijlslaarzen door die honderd jaren heen.

De historie van De Lelie gaat terug naar 1919:

Janus van Lieshout startte met zijn broer De Lelie als allereerste Bossche glazenwasscherij op Karrenstraat 8. Stichter Janus van Lieshout kreeg een dochter Toos [van Lieshout] die huwde met Wim de Haas* die het familiebedrijf op Karrenstraat 12 voortzette. Wim is de opa van William en Antoine.
Eén bepaalde situatie slaat de redactie stilzwijgend over. In het begin van de vorige eeuw waren er op enig  moment twee glazenwassersbedrijven  van de famile Van Lieshout. Hoe dat precies  in elkaar zit moet nog nader onderzocht worden. Maar er bestond het bedrijf van Janus van Lieshout, onder de naam De Lelie en gevestigd op Karrenstraat 8 en het glazenwassersbedrijf van ene van Lieshout, mogelijk Wim of Willem onder de naam Cathrien. 

Wim enToos kregen twee zonen Willie en Ad  die in de jaren 60 jong in de zaak begonnen en vanaf  25 november 1977 de directie vormden.
Intussen is de vierde generatie met de tweelingbroers William en Antoine, zonen van Ad, aan het bewind. Samen vormen zij vanaf 11 december 2012 de directie, William als algemeen directeur achter de schermen  en Antoine als technisch operationeel directeur.
 
In vervolg op de eerste houten
-intussen gerestaureerde - handkar,
rijden William en Antoine
voortaan op een elektrische handkar.


foto © de lelie/marc bolsius, oktober 2019.

Bossche Encyclopedie
De naam 'De Lelie' als glazenwasscherij op Karrenstraat 8 komt in Bossche Encyclopedie voor vanaf 1928. Op dat adres staan geregistreerd de weduwe M.van Heertum en A. van Lieshout. Dit staat als zodanig ook in het adresboekje van 1928 [heruitgave van De Boschboom] .   
en  vanaf 1943 op Karrenstraat 12 staat  A. van Lieshout [zonder functie] genoemd en J. M.A. van Lieshout als kantoorbediende.
Adresboekje 1950: Opvallend is ook dat in ieder geval nog tot in de jaren vijftig in adresboekje van 1950 ene A. van Lieshout op Karrenstraat 12 staat vermeldt als glazenwasser met daar onder,  ook op dat adres, ene M. J. van Lieshout als tuinman.... 
Om de zaak nog verwarrender te maken:  in  het adresboek van 1965 staan nog twee glazenwassers  Van Lieshout: A. van Lieshout op Hoge Nieuwstraat 7 [in De Pijp dus] en een A.J.F  en een J. van Lieshout in de Nieuwe Ambachtstraat 7 en een F. J. van Lieshout op Crispijnstraat 39.
Het houdt nog niet op ook P. van Lieshout op Vaaltweg  34 blijkt een glazenwasser te zijn en W. J. van Lieshout op Leeghwaterlaan 39....
 
Datzelfde adresboek van 1965 vermeld A. van Lieshout & Zn van de Eerste Bossche glazenwasser en schoonmaakbedrijf Fortuna  op Karrenstraat 12.   Maar die Fortuna zit ook op de Leeghwaterlaan 39 met W. J. van Lieshout... 

*De Haas

Wat de feitelijke naam De Haas, de familie die na opa Janus van Lieshout bij het glazenwassersbedrijf aan het bewind kwam te staan, betreft,  die zien we pas in het adresboekje van 1950 met  W. J. G de Haas als glazenwasser op Karrenstraat 12 vernoemd staan. Het woonadres van deze W. J. G. de Haas was  Hoekkampstraat 34. 
 
De nieuwe generatie

De genoemde tweelingbroers Antoine en William staan vanaf eind 2012 aan het roer van het bedrijf, toen zij het overnamen van hun vader Ad en broer Willie. Interieurverzorging is echter al vele decennia de voornaamste dienstverlening.
De Lelie telt zo’n zeventig medewerkers. In 2014 verhuisde De Lelie van Industrieterrein De Vliert naar de Jagersheuvelstraat, op De Rietvelden

Het begon 100 jaar geleden met Janus van Lieshout: één man en een handkar. “Na 100 jaar beschikken we over een vitaal team, de modernste apparatuur maar ook een (elektrische) bakfiets voor het bezoeken van onze relaties in het Bossche centrum. Zo gaan we eigenlijk terug naar het verleden terwijl we met zo’n bakfiets eigenlijk ook een duurzaam vervoermiddel van de toekomst gebruiken.

Terug naar boven