Einde 'Neefs Behang Select' van Martin Neefs op Hinthamereinde 20A

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2020 | Gewijzigd op: 20-05-2020
Martin Neefs stopt eind dit jaar met de behangzaak op Hinthamereinde 20A. De reden is naast zijn achteruitgaande gezondheid ook zakelijk. Zoals haast elke winkelier klaagt over internet, zo ervaart ook Neefs de concurrentie van digitale bestellingen. Neefs: ‘Wel eerst komen kijken en daarna hoor je er niets meer van’. In de tijd van de eensgezinswoningen vlogen de rollen behang met 30-40 stuks tegelijk de deur uit. Maar tegenwoordig wordt er nog nauwelijks behangen. Het blijft bij een accentwandje plakken en dat loopt uit op hooguit een rol of vijf. Behang is een accessoire geworden, vertelt de vlot pratende ondernemer.
 
Eind 2020 stopt  'Neefs Behang Select' van Martin Neefs
op Hinthamereinde 20A.


foto © paul kriele, 12 mei 2020.
......................................................

Martin heeft dit vak van huis uit meegekregen. Zelfs van grootvader, opa Louis Neefs en van vader Louis Neefs jr., naar wie Martin met zijn tweede doopnaam is genoemd. Opa Louis had in de jaren dertig- veertig een winkel in de Minderbroedersstraat 14 en daar naast ook een zaak in de Postelstraat een pand dat doorliep tot in de Snellestraat 52. Aan die zijde was een beddenshowroom later van Louis Neefs jr. .
Martin merkt nog op dat opa Neefs aanvankelijk kleermaker was, maar dat vak heeft hij in zijn trouwen niet meer uitgeoefend. Vader nam in 1955 het bedrijf van diens vader over. Deze Louis jr. die toentertijd voor Bosch Belang een bekend politicus was, heeft het bedrijf uitgebouwd en doen groeien.
.......
-Hierboven: Snellestraat in het deel waar restaurant Le Bateau  zit [nr. 52]
begon de opa van Martin Neefs een beddenshoroom, die later werd voortgezet
door Martins vader, de bekende politicus van Bosch Belang Louis Neefs.

-Hieronder: Ook in de Minderbroedersstraat, vroeger bekend als
het 'beddenstraotje', had opa Louis Neefs op nummer 14 een beddenzaak.


foto's © paul kriele, 12 mei 2020.
 
......

Naast de winkels in de Bossche binnenstad Snellestraat 52 die van 1958-1962 heeft bestaan, waren er nog twee winkels in Tilburg Heuvelstraat en Verdiplein en een in Waalwijk , die alle drie tot 1980 hebben bestaan. Ook in de Hinthamerstraat was van 1960-1962, op de hoek met de Nieuwstraat, een showroom van de groothandel van Neefs. En op de Smalle Haven zat het kantoor en magazijn. Maar dat pand is in 1965 aan Van Mackelenbergh verkocht… En tot slot stond er nog in Empel een bedrijfspand dat echter in 1973 is afgebrand. In 1974 kwam daarvoor het door hem aangekochte Blizo op de Diezekade in Engelen in de plaats. Dat hield vader aan tot 1980.

Belastingkwestie
Maar in de jaren tachtig maakte hij een geruzie met de belastingen mee. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. De beschuldigingen van de kant van de belastingen en vaders energie om zijn recht te halen heeft vijf jaar geduurd vooraleer er een oplossing kwam.
Om het positief te houden: doordat hij tot in de Hoger Raad toe procedeerde kwam er een wet tot stand die- wat de fiscus en de burger betreft- neer kwam op een tegengesteld bewijs. Vóór die tijd had de belastingen het - qua bewijslast - voor het zeggen en trok de burger meestal aan het kortste eind.
 
De 52-jarige Martin Neefs is al meer
dan dertig jaar winkelier en groothandelaar
in behang op Hinthamereinde 20A.
Daar komt eind 2020 een eind aan. 


foto © paul kriele, 12 mei 2020.
.............................................................................

Martin is in 1990 met hulp van zijn vader en dankzij geld van de familie in de zaak begonnen. Feitelijk had hij in de foodsector willen gaan. Daarvoor was de eerste stap, een studie Foodtechnologie,al gezet. Maar het liep anders. Martin begon op Hinthamereinde 20A met Behang Select. Na eerst het pandje* gehuurd te hebben, kocht hij het gehele pand vijf jaar later.

*Zie onderaan artikel voor de historie van Hinthamereinde 20A

Vader Louis stopte in 1980, maar ging verder als vrijhandelsagent die aan diverse importeurs leverde. Dat liep goed totdat een van zijn importeurs een winkel in de stad wilde hebben en die zaak op het einde van het Hinthamereinde ’Neefs Behang’ ging noemen. Martin wist via de Kamer van Koophandel, door er een BV van te maken, de naam Neefs terug te winnen. Tot ergernis van die importeur begon hij zijn behangwinkel op nummer 20A.
Met die familienaam Neefs en met hard werken won Martin het van de man die hem dwars had gezeten. En dat is het tot op de dag van vandaag zo gebleven. Maar door de tegenslagen met zijn gezondheid en de concurrentie op internet besloot de begin vijftiger, in samenspraak met zijn vrouw Frances Neefs-Rossou, het rustiger aan te gaan doen. Daarmee komt er een einde aan 90 jaar geschiedenis van een bekende Bossche zakenfamilie.
Wat de toekomst betreft denkt Martin het pand te gaan verhuren of te verbouwen tot appartementen.

Historie pandje Hinthamereinde 20A 
Hinthamereinde nummer 20A met de historische naam ‘De Gulden Leeuw’, was oorspronkelijk een herberg. Het pandje werd na een brand in 1885 herbouwd in opdracht van een rijke weduwe. De eerste gebruiker was slager Frans Marechal, die als bijnaam ‘de èrme slager’ kreeg. Dat was niet vanwege zijn slechte financiële positie, maar omdat hij zoveel kinderen had weten te verwekken……
De volgende periode, van 1950 tot 1989 heeft er bakker M. Goyaerts in gezeten. Die ging eind 80 failliet ging. Daarop werd de maatschappelijk werker Piet Willems eigenaar. Willems, een bekend sociaal bewogen figuur in de stad, zette zich onder meer in voor de minder kansloze en sociaal zwakkere groepen in de stad,met name in Oost en op 't Zand.  
In november 1990 kon Martin het winkelgedeelte van dat pandje huren. Binnen vijf jaar werd hij eigenaar van het hele pand.
 

Terug naar boven