Ontslag bij KPN/ KPN-gebouw verder uitgekleed

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2011 KPN heeft aangekondigd een kwart van haar personeel te gaan ontslaan. Aanleiding van dit ontslag is volgens de nieuw benoemde topman Eelco Blok dat de Nederlandse vestigingen de overige resultaten van het bedrijf omlaag trekken. Het KPN-gebouw in de binnenstad verliest -in de aanloop naar sloop [2015] - zijn oorspronkelijke functie.

Tal van firma's huren een etage of kantoordeel bij KPN in de binnenstad.
foto's © paul kriele, 8 juni 2009 [r.] en 18 april 2011.
Het markante KPN-gebouw in de Prins Bernhardstraat waarvan een oud [voor 1957, rechts] en een nieuw aangebouwd deel links [na 1957].

Het KPN-gebouw aan de Prins Bernhardstraat gaat over vier jaar dicht. Op dit moment zijn al diverse takken verdwenen of overgeplaatst naar De Herven en/of  Amersfoort, zoals de  boekhouding.
Intussen wordt het gebouw tijdelijk verhuurd aan allerlei ICT -bedrijfjes en op [tele-]communicatie gerichte bedrijven. Op de locatie KPN is nieuwbouw voorzien voor deels appartementen en deels ambachtelijke bedrijven, maar geen detail. De zijde Prins Bernhardstraat blijft - qua architectuur - onder gemeentelijke regie.