Zammatteo zoekt naar eis

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-02-2006 'Wij ijsen eis... '
Met aanplakbiljetten heeft Zammatteo in de Nieuwstraat zijn eisen kracht bij gezet. Op de biljetten staat: 'Wanneer opent Zammatteo' en 'De wintervoorraad raakt op' en Wij eisen eis'. Het lijkt op winterspelentaal ..

De ramen van de ijssalon Zammatteo in de Nieuwstraat hangen vol met aanplakbiljetten. - foto's © paul kriele, 16 februari 2006.