Computerwinkel S. en S. nog zonder vergunning

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2007 Op 5 oktober 2007 berichtte Bastion Oranje, dat vandaag -11 oktober 2007- wethouder Pauli om 4 uur de nieuwe aanwinst van het Koning Willem 1-College, een S.en S. computerwinkel zou openen. Maar bij aankomst bleek er van enig officieel noch van een feestelijk vertoon sprake. De portier vond op zijn scherm de mededeling dat de opening ‘door omstandigheden’ is uitgesteld.
Het blijkt dat de directie de wethouder van Financiën en Economische, Zaken Bert Pauli, die de opening zou verrichten, niet voor schut wilde zetten. Blijkbaar zijn de vestigingspapieren van de winkel nog niet in orde….. .
Geen nood: officieus kunnen de studenten in dit servicepunt en winkel die met name ex-leaseproducten zoals computersystemen verkoopt, al wel terecht. De winkel heeft in ieder geval een fris en open karakter en een staat onder leiding van jongelui die hun zaakje verstaan.
Het interieur van de nieuwe computerwinkel S.en S.. De letters staan voor Sander Schmidt en Sander van Setten, de beheerders en initiatiefnemers van dit servicepunt voor studenten van het Koning Willem 1-College

foto © paul kriele, 11 oktober 2007.