Damesmodezaak Van Vliet Burg. Loeffplein failliet

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-01-2014 | Gewijzigd op: 27-01-2014
De bekende damesmodezaak Van Vliet op het Burg. Loeffplein is nog wel open, maar op 21 dcember 2013 werd het faillissement uitgesproken. In de tussentijd heeft de curator nog geen uitsluitsel over de positie van de zaak gegeven.
Daarom loopt er nog een situatie van 'leegverkoop'.

Damesmodezaak Van Vliet op het
Burg Loeffplein [in de Stoa] is failliet.

foto © paul kriele, 27 januari 2014.
Vaak werd met treffende en soms kunstzinnige objecten de aandacht getrokken.

foto © paul kriel 26 maart 2013.'Het is allemaal wel emotioneel verlopen,' zegt eigenaresse Jeske van Vliet. 'Maar we hebben met opgeheven hoofd het het pand verlaten. Er zijn geen schulden achtergebleven. Het was een puur zakelijke beslissing.'
In die omstandigheid beziet zij de verpauperde situatie in de binnenstad: 'De een gaat dicht en probeert nog met een doorstart het hoofd boven water te houden. Maar hoe vaak kun je een doorstart volhouden,' zegt ze veelzeggend en verwijst naar een collega. 'Voor een particuliere ondernemer is een huur van meer dan € 100.000 per jaar niet meer op te brengen. Zo jaag je de  winkeliers de stad uit,' zegt een ondernemer, die vaak verfrissende ideeën toonde en nog steeds lachend naar de toekomst kijkt,  al is ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat geldt ook voor haar 5 werkneemsters.