Advocaat frauderende Libir dwingt Bastion Oranje tot privacycorrectie

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2014 | Gewijzigd op: 24-02-2014
In verband met een ‘inbreuk op de privacy’ dwingt mr. Remy Chavannes van het Amsterdamse advocatenbureau Brinkhof Bastion Oranje foto’s en privacy-gevoelige informatie van de site te halen.
Het gaat om een bericht van 26 juni 2013, toen de redactie verslag deed van een inval door de FIOD op de Zuidwal bij de Libiër Ismael Abudher. Dat bericht over een gecompliceerde internationale witwaszaak ging vergezeld van informatie over het gezin en de familie van Abudher. Er stonden ook foto’s bij, waarvan Chavannes namens cliënt Abudher vindt, dat ze te zeer de locatie aanduiden en ook inbreuk maken op de privacy van het gezin van Abudher. De inhoud over de familie was niet van ‘publiek belang’, aldus Chavannes, die daarom eiste ‘deze mededelingen onmiddellijk van de site te verwijderen’.
Het bericht over de grote fraudezaak haalde zelfs het Financieel Dagblad.
Intussen heeft de redactie, na advies van de Nederlandse Vereniging van Journalisten [NVJ], de twee foto’s en de bedoelde familiegegevens van de site gehaald.

Zie bericht FIOD inval op Zuidwal dd. 26 juni 2013.