Nieuwbouw erf Pensmarkt 16 rond resten klooster

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-01-2009 | Gewijzigd op: 29-07-2009
situatie juli 2009 net voor de bouwvak

Het casco van de nieuwbouw aan de zijde Doode Nieuwstraat van het perceel Markt 16 is net voor de bouwvakvakantie 2009 nagenoeg klaar. Daar staat nu een stijlvol pand met bestemming  winkel/bedrijfsruimte op de b.g.g. en twee appartementen op de etage.
Eigenaresse Onroerend goedbelegger
Rovast is de opdrachtgever voor deze bouw die gerealiseerd werd door BRP. 


foto © paul kriele, 28 juli 2009.

Op de achterbouw van Pensmarkt 26 [winkel Wonder Woman], het perceel heet Dode Nieuwstraat, is de bouw begonnen van enkele appartementen. Op die plek stond een deel van het klooster der Minderbroeders [de refter],  dat rond1550 werd afgebroken. Resten moeten bewaard blijven en worden bij het aanleggen van de fundering gespaard.

Boven: het linker gedeelte van het perceel, waarop voorheen de schoenwerkplaats van de Bata [links] stond. De rechter, ofwel de zuidelijke muur daarvan uit  de 15e [mogelijk 14e eeuw] blijft bewaard.
Een houten beschoeiing wordt aangelegd rondom die stenen resten van in dit geval de refter
.

foto's © paul kriele, 20 januari 2009.

De panden aan de Pensmarkt 26 en aan de Dode Nieuwstraat zijn van de onroerend goedbelegger Rovast die aan BRP opdracht gaf voor de bouw.