Bouw flats Doode Nieuwstraat achter Pensmarkt 16

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2008 | Gewijzigd op: 02-12-2008
Wonder Woman op Pensmarkt 16, onderdeel van een kledingbedrijf uit Houten, gaat de winkel renoveren. De onroerend goedbeheerder is Rovast uit Amsterdam die aan BPR de opdracht voor de renovatie heeft verstrekt. Dat werk bevat een renovatie van de winkel en verbouwing van de bovenetages, die nu nog door krakers worden benut en een aanbouw aan de zijde Doode Nieuwstraat met enkele appartementen.

situatie 2 december 2008

De achterzijde van Pensmarkt 16 van de winkel Wonder Woman, vroeger de ingang van een toneelzaal, later [jaren 70-80] de schoenwerkplaats van de BATA. Na de sloop van de schoenwerkplaats is de middel eeuwse muur overeind gebleven.
foto's © paul kriele, 2 december 2008.

situaties 25 september en 21 november 2008
Het achter pand aan de Doode Nieuwstraat, behorend bij Pensmarkt 16. Dit is de voormalige schoenwerkplaats van de BATA.
De situatie in november 2008
De situatie in september 2008
foto's  ©  paul kriele, 25 september [boven][  en 21 november 2008.

In het artikel hieronder komt het begrip 'monumentale status' voor. Daar achter schuilt de muur die oorspronkelijk deel uit maakte van het Minderbroedersklooster.

Pensmarkt 16 waarin een onderdeel van het Houtense keldingconcern Manna  Wonder Woman is gevestigd. foto's © paul kriele, 8 april 2008.

Dit pand was voorheen een Batazaak en tot kort na de oorlog door de r.k. Werkliedenbond als verenigingsgebouw gebruikt. Een toneelzaal op de eerste etage herinnert nog aan die bestemming. Tot in de jaren 50 stonden er nog kleine arbeidershuisjes op de binnenplaats [zie foto onder].
De funderingen zijn in de jaren 90 door Ad van Drunen onderzocht en daar werden resten aangetroffen van het paleis van Hertog Hendrik van Brabant. De kloostermuur van de achterbouw en de historische grond maken dat in de bouwvergunning de term 'archeologisch monument' is opgenomen.  Dat betekent dat de bouwer verplicht archeologisch onderzoek moet toelaten.

Een van de historische delen is de oude schoenreparateplaats en schoenmagazijn van de Bata aan de Doode Nieuwstraat. Ditr wordt he trappenhuis voor de 2 appartementen die op de binnenplaats uitkomen. De rechter muur herinnert aan het Minderbroedersklooster en zal in het toekomstige trappenhuis worden opgenomen. Het interieur van de winkel. Nu een dameskledingzaak.Inde jaren 40-50-60 was het een Batawinkel, waar naast schoenen ook vier schoenreparateurs werkten en twee pedicures.
foto's © paul kriele, 8 april 2008

Het binnenterrein, waarop tot in de jaren 60 nog arbeidershuisjes stonden staat er al jaren verloederd bij. De Doode Nieuwstraat krijgt met deze verbouwing een opknapbeurt.Terug naar boven